Wolves Text Art | ASCII Art

_________¶¶§_______________________§¶¶§____________
_______▓███▓§__________________§▓███▓___________
______▓█¶§§▓██▓_____________§▓██▓§§▓█¶_________
_____§▓¶_____§███¶¶▓████▓¶▓██▓_____¶▓¶_________
_____▓▓__▓▓___§▓█████████▓¶___§█¶_§▓▓_________
____§█▓§_▓█¶___§██████████____▓█¶_§▓█_________
____§██§_¶██__▓███████████▓__██¶_§██§________
_____▓█§__▓██████████████████▓__¶█▓_________
_____§█▓¶▓████▓¶§¶█████▓§¶▓█████¶§█¶_________
_____§██████¶§_____▓███§_____¶▓█████¶_________
_____§█████¶_______§▓█▓§_______§█████§_________
_____§████▓▓██▓§__▓███§__¶▓█▓▓████▓§________
_____▓██████▓▓█▓¶§███▓§▓██▓██████▓§________
____§██████▓___§▓▓▓███¶▓¶¶§__¶▓█████▓________
____§███████§____▓▓▓█▓▓▓____¶███████_________
____¶███▓___§██▓█▓______▓█▓██§___▓███§_______
____¶███¶____▓§__▓§_______¶▓_§¶▓___§▓██▓________
____§████¶______§▓§______§▓§______¶▓███§________
_____§████▓¶§____¶▓¶▓▓▓▓▓§____§▓████▓_________
_______§█████¶___§▓█████¶_§__█████¶___________
__________¶███▓§▓_¶█████§_▓_███▓¶______________
_____________¶▓███¶¶¶¶§§¶¶¶¶███▓§________________
_________________§▓███▓██▓¶§____________________
 


        .+i+;I:
       :=..  t:
       =;+;:..  ii.    
      +I::;=:;;+t=i;=.     
      +;;;+;i.;;:It++i;     
     ;X t+=+=;;i;=iItt+V
     :t =ii+.=.;:=+ii++iIY
     :R  i=ti+=+;i+i=t=++:+Ii+==
     :R .+iii==;;itt=++i=i::=YRBBBMRRVY+;
      ;+  +i+;+;+itiiitii+i+i .=iYVIi+iitI=;=
  +. ::.X:.;  .:=;+=i=ii++YYIIiiiIt. ;YI::+:;=iit===;
 I;:. . :+:YI;R..=;;=i+titIVItIYVYYYXVX=+:.....;;+t=+::=
 +i;.::......:;:=;;;;;=+iii=+=++ii++tttVI===;;;;::;;+;tti=
  tI+.::::.;::;:=+++i=+;i++ititttItIItt=;=t+==;:;::;:;=+IY=:
  :=i;::.::::;=:;++=i===;iiittitttttItt=;=;:;;...::;::;.;+ii:;
   :=+::.;+i+t++itiIIY=RRRXXV+VYi===:::;;:.:.........::;;;:;;;;:;;;;
     :tYti=;=+;+;=+++=;iIVRRRRVVRXRYYYV=;=::::..........:.:==+i==;;==;;:
      ;Xti;=;+i;+ti++=+tRBBBYBVRYXIVtYY++=..:........:.;;::==;::;.;;;
       YVi==;++:I;;ii+IRXIYIY=:;i;i;=;;;;;.........;:::;:;=;..:;::
       :=XI=+iItIiit=:IXRRIItiXiIYiIt;I==:.......:..:....;:........
       :BWRRV;YRIXY...+YRRVYVR+XIRItitI++=:.....;:.........:....:.::..
       ==+RWBXtIRRV+.+IiYRBYBRRYYIRI;VitI;=;..........:::.::;::::...;;;:.

                                      ,aa,    ,aa
                                      d" "b  ,d",`b
                                     ,dP a "b,ad8' 8 8
                                     d8' 8 ,88888a 8 8
                                    d8baa8ba888888888a8
                                   ,ad888888888YYYY888YYY,
                                 ,a888888888888"  "8P" "b
                               ,aad8888tt,8888888b (0 `8, 0 8
             ____________________________,,aadd888ttt8888ttt"8"I "Yb,  `Ya 8
          ,aad8888b888888aab8888888888b,   ,aatPt888ttt8888tt 8,`b,  "Ya,. `"aP
        ,ad88tttt8888888888888888888888888ttttt888ttd88888ttt8888tt,t "ba,. `"`d888
       ,d888tttttttttttttt888888888888888888888888ttt8888888888ttt888ttt,  "a,  `88'
      a888tttttttttttttttttttttttttt8888888888888ttttt88888ttt888888888tt,  `""8"'
      d8P"' ,tttttttttttttttttttttttttttttttttt88tttttt888tttttttt8a"8888ttt,  ,8'
     d8tb " ,tt" ""tttttttttttttttttttttttttttttttttt88ttttttttttt, Y888tt" ,8'
     88tt)       "t" ttttt" """ """  "" tttttYttttttttttttt, " 8ttb,a8'
     88tt          `"b'         ""t'ttttttttttt"t"t  t taP"
     8tP            `b            ,tttttt' " " "tt, ,8"
     (8tb b,          `b,         a, tttttt'    ""dP'
     I88tb `8,          `b        d'  tttttt    ,aP"
     8888tb `8,          ,P        d'  "tt "t'  ,a8P"
    I888ttt, "b         ,8'       ,8    "tt" ,d"d"'
    ,888tttt' 8b        ,dP""""""""""""""""Y8    tt ,d",d'
   ,d888ttttP d"8b      ,dP'         "b,   "ttP' d'
  ,d888ttttPY ,d' dPb,    ,dP'           "b,   t8' 8
 d888tttt8" ,d" ,d" 8   ,d"'             `b   "P  8
 d888tt88888d" ,d" ,d"  ,d"               8   I  8
d888888888P' ,d" ,d"  ,d"                8   I  8
88888888P' ,d"  (P'  d"                 8   8  8
"8P"'"8  ,8'  Ib  d"                 Y   8  8
   8  d"   `8  8                  `b   8  Y
   8  8    8,  8,                  8   Y  `b
   8  Y,   `b  `b                  Y   `b  `b
   Y,  "ba,  `b  `b,                 `b   8,  `"ba,
    "b,  "8   `b  `""b                `b   `Yaa,adP'
     """""'   `baaaaaaP                `YaaaadP"'


                   ,ood8888booo,
                 ,od8'     `8bo,
                ,odP         Ybo,
               ,d8'           `8b,
              ,oP             Yo,
              ,8               8,
              8Y               Y8
              8l          aba    l8
              Ya        ,ad' 8    aY
              Y8,      aY8,  ,P   ,8Y
               Y8o     aP   8   o8Y
               `Y8   ,aP'   8  8Y'
           ,arooowwwwwooo88P'    d' aY'
          ,adP            ,aa8P
         aP a8a,           d'
         $    Y     ,  ,  ,8
        $ $,  P   a8888b  daaa 8
        $ $ Y aP 8 ad   8 8  8 `a
        $ $ 8 8 d P    d ,P  `8 8
        `$' d 8 `8 ba    Y 8   `8 ba
          8 ba 8a$    8 ba  `8a$
           Yaa$       Yaa$                 ,ood8888booo,
               ,od8      8bo,
              ,od          bo,
             ,d8            8b, 
            ,o              o,  ,a8b  
            ,8               8,,od8 8  
            8'               d8'   8b  
            8              d8'ba   aP'  
            Y,            o8'     aP'  
            Y8,           YaaaP'  ba   
             Y8o          Y8'     88   
             `Y8        ,8"      `P   
              Y8o    ,d8P'       ba   
            ooood8888888P"""'         P'   
          ,od                 8    
         ,dP   o88o              o'    
        ,dP     8             8    
        ,d'  oo    8            ,8     
        $  d$"8   8      Y  Y o  8     
       d  d d8  od ""boooooooob  d"" 8  8     
       $  8 d  ood' ,  8    b 8  '8 b     
       $  $ 8 8   d d8    `b d  '8 b    
        $ $ 8  b  Y d8     8 ,P   '8 b    
        `$$ Yb b   8b 8b     8 8,   '8 o,   
          `Y b   8o $$o   d b    b  $o  
           8  '$   8$,,$"   $  $o   '$o$$  
           $o$$P"         $$o$ 

                   ,ood8888booo,
                 ,oda8a888a888888bo,
                ,od88888888aa888aa88a8bo,
               ,da8888aaaa88a888aaaa8a8a88b,
              ,oa888aaaa8aa8888aaa8aa8a8a88o,
              ,88888aaaaaa8aa8888a8aa8aa888a88,
              8888a88aaaaaa8a88aa8888888a888888
              888aaaa88aa8aaaa8888; ;8888a88888
              Y888a888a888a8888;'  ;888888a88Y
              Y8a8aa8a888a88'   ,8aaa8888Y
               Y8a8aa8aa8888;   ;8a8aaa88Y
               `Y88aa8888;'   ;8aaa88Y'
           ,,;;;;;;;;'''''''     ;8888Y'
          ,,;             ,888P
         ,; ,;,           ;""
         ;    ;     ,  ,  ,;
        ; ;,  ;   ,;;;;;  ;,,, ;
        ; ; ; ,' ; ,;   ; ;  ; ;
        ; ; ; ; ; '    ; ,'  ; ;
        `;' ; ; '; ;,    ; ;   ; ',
          ; ;, ;,;    ; ;,   ;;;
           ;,,;       ;,,;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'~~~   ~~~`@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'           `@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'              `@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@'                `@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@'                  `@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@'                   `@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@'                    `@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@                     @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@'                     `@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@                      @@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@            n,         @@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@           _/ | _        @@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@          /' `'/        @@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@a         <~  .'        a@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@         .'  |         @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@a       _/   |        a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@a      _/   `.`.       a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@a   ____/ '  \__ | |______    a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@a__/___/   /__\ \ \   \___.a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/ (___.'\_______)\_|_|    \@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@|\________            ~~~~~\@@@@@@@@@@@@@@@@@@
~~~\@@@@@@@@@@@@@@||    |\___________________________/|@/~~~~~~~~~~~\@@@
  |~~~~\@@@@@@@/ | |  | |             | ||\____________|@@

     _
    / \   _-'
   _/| \-''- _ /
 __-' { |     \
   /       \
   /    "o. |o }
   |      \ ;
          ',
    \_     __\
     ''-_  \.//
      / '-____'
      /
     _'
    _-
'
*   *  *   /\__/\ *  ---  *
  *      /   \  /   \  
    *  * | - - | |    |*  
 *  __________| \   /| |    |  
  /       \ T / |  \   /  
 /           | * ---
| ||   |  |    /       *
| ||  /______\   / |*   *
| | \ | /   \  / |
 \/  | |\ \   | | \ \
   | | \ \   | | \ \
   | | \ \  | |  \ \
   '''  '''  '''  ''' 


        .-'''''-.
       .'     `.
      :       :
      :        :
      :   _/|   :
      :  =/_/   :
       `._/ |   .'
     (  / ,|...-'
      \_/^\/||__
    _/~ `""~`"` \_
   __/ -'/ `-._ `\_\__
  /   /-'` `\  \ \-.\


                                      ,aa,    ,aa
                                      d" "b  ,d",`b
                                     ,dP a "b,ad8' 8 8
                                     d8' 8 ,8P'Y8a 8 8
                                    d8baa8baP'  `Y8a8
                                   ,adP"'        Y,
                                 ,a8P"        a  `b
                               ,aadP"       (0 Y, 0 8
             ____________________________,,aaddPP""'8'     I     "a 8
          ,aad8PP"""""""""""""""""""""""""""""'    8,     `b,     "aP
        ,adP"                       "a     "ba,.   d888
       ,dP"                          "a,      "a,  `88'
      a"                             "'      `""8"'
      d"                                    ,8'
     d"                                    ,8'
     8                                    ,a8'
     8             b                      aP"
     8             `b                     ,8"
     (8  b,          `b,         a,          dP'
     I8  `8,          `b        d'         ,aP"
     8'   `8,          ,P        d'        ,a8P"
    I8    "b         ,8'       ,8       ,d"d"'
    ,8'    8b        ,dP""""""""""""""""Y8      ,d",d'
   ,d"     d"8b      ,dP'         "b,    ,P' d'
  ,d"     ,d' dPb,    ,dP'           "b,   8' 8
 d"     ,d" ,d" 8   ,d"'             `b   P  8
 d"    ,d" ,d" ,d"  ,d"               8   I  8
d"   ,dP' ,d" ,d"  ,d"                8   I  8
8, ,ad8P' ,d"  (P'  d"                 8   8  8
"YP"'"8  ,8'  Ib  d"                 Y   8  8
   8  d"   `8  8                  `b   8  Y
   8  8    8,  8,                  8   Y  `b
   8  Y,   `b  `b                  Y   `b  `b
   Y,  "ba,  `b  `b,                 `b   8,  `"ba,
    "b,  "8   `b  `""b                `b   `Yaa,adP'
     """""'   `baaaaaaP                `YaaaadP"'__________¶¶¶_________________________7¶¶¶
_________¶$$$¶¶_____________________7¶¶$$$¶
________¶$$__$¶¶¶_________________$¶¶$7___¶¶
_______¶¶_@$___$¶¶$¶$¶$$$$$$$$$$$¶¶$__$$$_7¶$
_______¶77$$$7___$¶$$¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶$_$$$¶¶$$_$¶
______$¶_7$$¶¶____$$$$$$$$¶¶$$¶¶$_$¶7$$$$$_$¶
______¶$_$$$$¶$___$¶¶$7$$_$$$$¶$$7$____$$$7$¶
______¶$_$$$7_$7__$¶$__$$__$_$7____77__$$$_$¶
______¶7_$$$7_________$$___$________7$$$$$_$¶
______¶$_$$¶7____77__7$$___$$___________7__$¶
______¶$$¶¶¶____7$$¶¶$$7___$$7$$¶$7______$$¶¶¶
_____¶¶$$$_____¶¶¶$$$$$____$$$$¶¶¶¶7_____$$¶¶¶
_____¶$$7____$$¶$________________$¶$$7______$¶¶
___¶¶$$7$$$$$¶$$__________________$¶¶¶7_77__$¶¶
___¶$$$$$$$$¶¶___$$7___77_77_7_7$$__7¶$$$$$$$¶¶
__¶$$$77________$¶¶¶¶¶$7___$7¶¶¶¶¶$__$7$$7$7$¶7
7_¶$$$7__________$¶¶¶¶______7¶¶¶¶$_________$$$$¶
77¶$$$_______________¶_______¶______________$$$¶
__¶$$____7¶________7________7__________$$___$$$$¶
7_7¶$____$$_______7_$$_______7_________$¶7___$$$¶
__¶$$_$¶_$$_________$7__________________$$___$$$¶
77¶$$7$¶_7$$7__________________________7$$7__$$$¶
7_¶$$77$$_7$$_________$$$$$$$__________$$$___$$$¶
__¶$$7_$$7____$¶____$$$$$$$$$$_____$¶__7$____$$¶7
__7¶7__7$$____¶¶$__$$$¶¶777¶¶¶$___$¶$_______$$$¶7
____7777$$$$__7$¶$_$$$¶¶¶$¶¶¶$$__$¶$$____7_$$$$¶
_____7¶7__$$7__$$¶$_$$$$$$$$$$__$¶$$7____$$$$$¶
_____77_¶7__7$$$7$¶$7_7¶¶¶¶¶77$¶¶$$$$$$$$$$$¶
____77_7¶$$7$$$$$$$$¶¶¶7¶¶¶7¶¶¶$$$$$$7_7$$$$¶
_______$77$$7_$$$$$$$$$77777$$$$$$$$$$$$7$$$7
______777$7$$$$7$$$777$$$$$$$$$$777$$$$7$$$$
_______7$$7$$$$$$$7$7__7$7_77__77$$$$7$$$$_7
_________7777_77$$$$$$7$7__7$7$$$$$$$$$$$
______________77$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$77
____________7___777_$_$$7$77__$$77
_______________________7@7
 

1 comment:

 1. ___
  .' TO$;\
  / : TP._;
  / _.; :Tb|
  / / ;j$j
  _.-" d$$$$
  .' .. d$$$$;
  / /P' d$$$$P. |\
  / " .d$$$P' |\^"l
  .' ` T$P^""""" :
  ._.' _.' ;
  `-.-".-'-' ._. _.-" .-"
  `.-" _ ._ .-
  -(.g$$$$$$$b. .'
  ""^^T$$$P^) .(:
  _/ -" /.' /:/;
  ._.'-'`-' ")/ /;/;
  `-.-"..--"" " / / ;
  .-" ..--"" -' :
  ..--""--.-" (\ .-(\
  ..--"" `-\(\/;`
  _. :
  ;`-
  :\
  ;

  ReplyDelete

We would love to hear your feedback, so please don't hesitate to comment. :)

.

Enjoy Cool Symbols To Copy and Paste!

㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉·¨…¦┅┆➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ α ɐ β ɔ 卐 ™ © ® ¿ ¡ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ℅ № ⇨ ❝ ❞ ℃ ∃ ┈ ℑ ∧ ∠ ∨ ∩ ⊂ ⊃ ∪ ⊥ ∀ Ξ Γ ə ɘ ε ɟ ɥ ɯ и η ℵ ℘ ๏ ɹ ʁ ℜ я ʌ ʍ λ ℓ ч ∞ Σ Π ⌥ ⌘ ¢ € £¥ Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ╧ ╨ ╤ ╥ ╙ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ╒ ╓ ╫ ╪ ┘ ツ ♋ 웃 유 Σ ⊗ ♒ ☠ ☮ ☯ ♠ Ω ♤ ♣ ♧ ♥ ♡ ♦ ♢ ♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ♏ ╘ ┌ ╬ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☻ ☺ ۞ ۩ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧ ∞ ♂ ♀ ☿ ❤ ❥ ❦ ❧ ™ ® © ✗ ✘ ⊗ ♒ ▢ ╛ ┐ ─ ┼ ▲ △ ▼ ▽ ◆ ◇ ○ ◎ ● ◯ Δ ◕ ◔ ʊ ϟ ღ 回 ₪ ✓ ✔ ✕ ✖ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ └ ┴ ┬ ├ ┊╱ ╲ ╳ ¯ – — ≡ ჻ ░ ▒ ▓ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ █ ▌ ▐ ▀ ▄ ◠ ◡ ╭ ╮ ╯ ╰ │ ┤ ╡ ╢ ╖ ╕ ╣ ║ ╝ ╜ ╞ ╟ ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ═ { 。 ^ ◕ ‿ ◕ ^ 。 } ( ◕ ^ ^ ◕ ) ✖ ✗ ✘ ♒ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧ ♱ ♰ ♂ ♀☿ ❤ ❥ ❦❧ ™ ® © ♡ ♦ ♢ ♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☻ ☺ ☹ ☮ ۞ ۩ ε ї з ☎ ☏ ¢ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✍ ✌ ☢ ☣ ☠ ☮ ☯ ♠ ♤ ♣ ♧ ♥ ♨ ๑ ❀ ✿ ψ ♆ ☪ ☭ ♪ ♩ ♫ ʊ ϟ ღ ツ 回 ₪ 卐 © ® ¿ ¡ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ℅ № ⇨ ❝ ❞ ℃ ◠ ◡ ╭ ╮╯╰ ★ ☆ ⊙ ¤ ㊣ ★ ☆ ♀ ◆ ◇ ™ ║ ▼ ╒ ▲ ◣ ◢ ◥ ▼ △ ▽ ⊿ ◤ ◥ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅ ▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓 ≡☌ ╝╚╔╗╬ ═╓╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛┳⊥ ﹃﹄┌ ┐└┘∟「 」↑↓→ ←↘↙♀ ♂┇┅﹉﹊ ﹍﹎╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵∴‖ ︱︳︴﹏ ﹋﹌♂♀ ♥♡☜☞☎ ☏⊙◎☺☻ ►◄▧▨ ♨◐◑↔↕ ▪▫☼♦▀ ▄█▌▐ ░▒▬♦◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤▥▦▩ ぃ◘◙◈♫ ♬♪♩♭♪ の☆→あ £❤。◕‿ ◕。✎✟ஐ ≈๑۩ ۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲❈➹ ~.~◕ ‿-。☀☂☁ 【】┱┲❣ ✚✪✣ ✤✥ ✦❉ ❥❦❧❃ ❂❁❀✄☪ ☣☢☠☭♈ ➸✓✔✕ ✖㊚㊛ *.:。 ✿*゚‘゚・ ⊙¤㊣★☆ ♀◆◇ ◣◢◥▲△▽⊿◤ ◥▆▇ ██■▓ 回□〓≡╝ ╚╔╗ ╬═╓╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛ ┳⊥﹃﹄ ┌┐└┘∟ 「」↑↓ → ← ↘ ↙♀♂┇┅﹉ ﹊﹍﹎ ╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵ ∴‖ ︱︳ ︴﹏﹋﹌ ♂♀♥♡☜ ☞☎☏⊙ ◎☺☻►◄ ▧▨♨◐◑ ↔↕▪▫ ☼♦▀▄█ ▌▐░▒▬ ♦◊◦☼ ♠♣▣▤▥ ▦▩ぃ◘◙ ◈♫♬♪ ♩♭♪の☆ →あ£❤。 ◕‿◕。 ✎✟ஐ≈ ๑۩۩.. ..۩ ✉ ✍ ✎ ✏ ✐๑✲❈ ➹ ~.~◕‿-。 ☀☂☁【】 ┱┲❣✚ ✪✣✤✥ ✦❉❥❦ ❧❃❂❁❀ ✄☪☣☢☠ ☭♈➸✓✔✕✖㊚ ㊛♧♤♧♡♬♪*.:。✿*゚ ‘゚・ ◊♥╠═╝▫■๑»«¶ஐ©† εïз♪ღ♣ ♠•± °•ิ.•ஐ இ * × ○ ▫ ✑ ✒ ⌨ ۩ ๑ ๑۩ ۞ ۩ ┭┮┯♂ • ♀ ◊ © ¤ ▲ ↔ ™ ® ☎ ε ї з ♨ ☏ ☆ ★ ▽ △ ▲ ∵ ∴ ∷ # ♂ ♀ ♥ ♠ ♣ ☹ ☺ ☻┌ ┍┎ ┏ ┐ ┑┓ ♭♫♪ﻬஐღ ↔↕↘••● ¤╬﹌▽☜♥☞ ♬✞♥♕☯☭☠☃ ─ ━ │ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ≨ ≩╨╩ ╪ ╫ ╬╏═≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒ ≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡≢ ≣ ≤ ≥ ≦≧␛ ␡ ␚ ␟ ␘ ␠ ␤ ␋ ␌ ␍ ␎ ␏ ␐ ␑ ␒ ␓ ␔ ␕ ␖ ␗ ␙ ␜ ␝ ␞╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛╡ ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁ ╂ ╃ ╓ ╔ ╕ ╖ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ‟ †‡•‣▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏ ▐ ░ ▒ ▓ ▔ ▕ ■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭▮▯╭ ◞ ◟ ◠ ◡ ◢ ◣ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♝ ♞ ♟ ♠ ♡ ♢ ♣ ☔ ☕ ☖ ☗ ☘ ☙ ☊ ☋ ☌ ☍ ☎ ☏☐ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻ ╼ ╽ ╾ ╿ ▰ ▱ ◆ ◇ ◈ ◉ ◊ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◤ ◥ ◦ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ◬ ◭ ◮ ◯◽ ◾ ◿ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☑ ☒ ☓ ♅ ♆ ♇♜ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡⇢⇣☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ℕ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ♰ ♱ ´ ῾ ‐ ‑ ‒ – — ― ‖ ‗ ‘ ’ ‚ ‛ “ ” „ ℋ ℌ ℍ ℎ ℏ ℐ ℑ ℒ ℓ ℔․ ‥ … ‧ ‰ ‱ ′ ″ ‴ ‵ ‶ ‷ ‸ ‹ › ※ ‼ ‽ ‾ ‿ ⁀ ⁁ ⁂ ⁃ ⁄ ⁅ ⁆ ⁑ ⁞ ₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥ ₦ ₧ ₨ ₩ ₪ ₫ € ₭₮ ₯ ℀ ℁ ℂ ℃ ℄ ℅ ℆ ℇ ℈ ℉ ℊ № ℗ ℘ ℙ ℚ ℛ ℜ ℝ ℞ ℟ ℠ ℡ ™ ℣ ℤ ℥ Ω ℧ ℨ ℩ K Å ℬ ℭ ℮ ℯℰ ℱ Ⅎ ℳ ℴ ℵ ℶ ℷ ℸ ⅍ ⅎ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ⅟ ⇍ ⇎ ≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿ ⊀ ∏ ∐ ∑ −∓⁰ ⁱ ⁲ ⁳ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼ ⇽ ∔ ↶ₐ ₑ ₒ ₓ ₔⅠ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ ⅺ ⅻ ⅼ ⅽ ⅾ ⅿ ╢ ↵ ↷← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳↴ £ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ∽∾⊣ ⊤⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯ ⇰ ⇱ ⇲ ⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇾ ⇿ ∀ ∁ ∂ ∃ ∄ ∅ ∆ ∇ ∈ ∉ ∊ ∋ ∌ ∍ ∎ ◙ ▤▥▦▧▨ ▩ ♤ ♧♡∕ ∖ ∗ ∘ ∙ √ ∛ ∜ ∝ ∞ ∟ ∠ ∡ ∢ ∣ ∤ ∥ ∦ ∧ ∨ ∩ ∪ ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳ ∴ ∵ ∶ ∷ ∸ ∹ ∺ ∻ ∼ ∿ ≀ ≁ ≪ ≫ ≬ ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≷ ≸ ≹ ⁇ ⁈ ⁉ ‼ ‽ ⁇ ⁈ ⁉ ‼ ‽ ™ © ®⍘ ⍙ ♬ ♭ ♮ ♯♰♱⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊌ ⊍ ⊎ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ⊓ ⊔ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢⊥⌕⌖ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓⋟ ⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⌓⌔⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍ ⋎ ⋏ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⋔ ⋕ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ♤ ♥♦♧♨ ⋤ ⋥ ⋦ ⋧ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ◐ ◑ ☢ ⊗ ⊙ ◘❃ ❂ ○ ◎ ● ◯ ◕ ◔ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ♩ ♪ ♫ ♜ ♝⋭ ⋮ ⋯ ⋰ ⋱ ⋲ ⋳ ⋴ ⋵ ⋶ ⋷ ⋸ ⋹ ⋺ ⋻ ⋼ ⋽ ⋾ ⋿ ⌀ ⌁ ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ ⌌ ⌍– ぱ ⌎ ⌐ ⌑⌒♔ ♕ ⌗ ⌘ ⌙ ⌚ ⌛ ⌜ ░ ▒ ▓ ▔ ▕ ª ↀ ↁ ↂ Ↄ ↄ ↅ⍚ ␋ ␢ ␣ ─ ━ │ ┃ ⌾ ⌿ ⍀ ⍁♞ ♟ ♠ ♡ ♢♣⌝ ⌞ ⌟ ⌠ ⌡ ⌢ ⌣ ⌤ ⌥ ⌦ ⌧ ⌨ 〈 〉 ⌫ ⌬ ⌭ ⌮ ⌯ ⌰ ⌱ ⌲ ⌳ ⌴ ⌵ ⌶ ⌷ ⌸ ⌹ ⌺ ⌻ ⌼ ⌽ ⍂ ⍃ ⍄ ⍅ ⍆ ⍇ ⍈ ⍉ ⍊ ⍋ ⍌ ⍍ ⍎ ⍏ ⍐ ⍑ ⍒ ⍓ ⍔ ⍕ ⍖ ⍗ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♖ ♗ ♘ ♙♚♛頹 – 衙 – 浳 – 浤 – 搰 – 煤 – 洳 – 橱 – 橱 – 煪 – ㍱ – 煱 – 둻 – 睤 – ㌹ – 楤 – ぱ – - 椹– 畱 – 煵 – 田 – つ – 煵 – 엌 – 嫠 – 쯦 – 案 – 迎 – 是 – 從 – 事 – 網 – 頁 – 設 – 計 – 簡