Heart in Hands ASCII Text Art


‎___¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶_____¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________¶
¶¶¶¶¶¶¶¶___________________¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶__________________¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶_________________¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶
__________¶¶¶¶¶____¶¶¶
____________¶¶¶¶¶¶¶
_____________¶¶¶
______________¶
________________$$$
_________$$$_____ $$$
________$$$_______$$$$__$$
_______$$$$______$$$$__$$$
______$$$$______$$$$$_$$$$
_____$$$$$_____$$$$$_$$$$
_____$$$$$___$$$$$$_$$$$$_$$$
____$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$_$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$_$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$
_$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$
_$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$
_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$
_$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$
_$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$_$$$$$$$$$
_$$$$$$$$.
_$$$$$$$
───▄█████▄─▄█████▄
──▐███████████████▌
──▐███████████████▌
───▀█████████████▀
─────▀█████████▀
───────▀█████▀
─────────▀█▀
____________________$$$
_________$$$_______ $$$
________$$$_______$$$$__$$
_______$$$$______$$$$__$$$
______$$$$______$$$$$_$$$$
_____$$$$$_____$$$$$_$$$$
_____$$$$$___$$$$$$_$$$$$_$$$
____$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$_$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$_$$$$
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$
_$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$
_$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$
_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$
_$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$
_$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$_$$$$$$$$$
_$$$$$$$$.
_$$$$$$$
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║║▓▓▓▓▓▓║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓║║║║║║║║║
║║║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║║║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║║║║║║║
║║║║║║║▓▓▓▓║║▓║║║║▓▓▓▓▓▓║║║║▓▓▓▓▓▓║║║║║║
║║║║║║║║▓▓║║║║║║║║▓▓▓▓▓║║║║║║║▓▓▓▓▓║║║║║
║║║║║║▓▓▓║║║║║║║║║║▓║║║║║║║║║║║║║║▓║║║║║
║║║║║║▓▓║║║║║║║║║║║▓║║║▓║║║║║║║▓║║▓║║║║║
║║║║║║▓▓▓║▓▓║║║║▓║║║║║║║▓║║║║║▓▓║║║▓▓║║║
║║║║▓▓▓║║▓▓▓║║║▓▓║║║║║║║▓▓║║║║▓▓▓║║▓▓║║║
║║║║▓▓▓║▓▓▓║║║▓▓▓║║║║║║║▓▓▓║║▓║▓▓▓▓▓▓║║║
║║║║▓▓▓║▓▓║║║▓▓▓║║║║║║▓║║▓▓▓║║▓║▓▓▓▓▓║║║
║║║║▓▓▓▓▓▓║▓▓▓▓║║▓▓║║║▓▓║║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║║║
║║║║▓▓▓▓▓║║▓▓▓▓║▓▓║║║║║▓▓║║▓▓▓▓▓║║▓▓▓║║║
║║║║▓▓▓▓▓▓║▓▓▓║▓▓║║║║║║║▓▓║▓▓▓▓║║▓▓▓▓║║║
║║║║║▓▓▓▓▓║▓▓▓▓▓▓║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓║▓▓▓▓║║║║
║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║║║║
║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║║║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║║║║║
║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║║║║║║
║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║║║║║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║║║║║║
║║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║║║║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║║║║║║
║║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║║║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║║║║║║║
║║║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║║║║║║║║
║║║║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓▓▓║▓▓▓▓▓▓▓▓▓║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓▓║▓▓▓▓▓▓▓▓║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓║▓▓▓▓▓▓▓║║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓║▓▓▓▓▓▓▓║║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓║▓▓▓▓▓▓▓║║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓║▓▓▓▓▓▓▓║║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓▓║▓▓▓▓▓▓▓▓║║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓▓║║║▓▓▓▓▓▓▓▓║║║║║║║║║║
║║║║║║║║║║▓▓▓▓▓▓▓▓▓║║║▓▓▓▓▓▓▓▓║║║║║║║║║║
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
_¶¶____________________________¶¶_______________¶
__¶____________________________¶________________¶
___¶___________________________¶_______________¶
___¶¶__________________________¶_______________¶
____¶_________________________¶¶______________¶¶
_____¶________________________¶_______________¶
______¶_______________________¶_______________¶
______¶¶______________________¶______________¶
_______¶_____________________¶_______________¶
________¶____________________¶______________¶
_________¶_________________¶¶¶______________¶
_________¶¶_______________¶¶_____¶_________¶
__________¶¶_____________¶_______¶________¶¶
___________¶¶¶¶_________¶_______¶¶_________¶
_______________¶¶¶______¶_¶¶¶¶¶_¶¶__________¶
__________________¶¶___¶¶¶£££££¶¶¶__________¶
¶________¶¶________¶¶_¶¶££££££££££¶__________¶
¶¶¶________¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶¶££££££££££££¶_________¶
_¶_________¶¶££££££¶¶¶¶£££££££££££££¶________¶¶
_¶_________¶££¶¶£££££¶¶£££££££££££££¶¶__¶_____¶
_¶________¶££¶_¶£££££££££££££££££££££¶__¶_____¶¶
_¶________¶££¶_¶£££££££££££££££££££££¶___¶____¶_¶
_¶________¶££¶_¶££££££££££££££££]££££¶___¶¶¶___¶¶¶
__¶________¶£¶¶_¶££££££££££££££££££££¶___¶_¶¶¶¶¶¶
___¶______¶¶¶££¶¶£££££££££££££££££££¶¶___¶
___¶¶_____¶_¶¶££££££££££££££££££££££¶____¶
____¶_____¶__¶¶£££££££££££££££££££££¶___¶¶
___¶¶____¶¶____¶¶¶£££££££££££££££££¶¶___¶
___¶¶¶__¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶££££££££££££¶¶___¶
__¶¶¶__¶¶__¶_____¶__¶¶¶¶¶£££££££££¶___¶¶
___¶¶¶¶_____¶_____¶¶___¶¶¶¶££££££¶___¶¶
_____________¶¶____¶¶¶¶___¶¶¶¶£¶¶___¶¶
______________¶¶¶_____¶¶¶___¶_¶¶¶__¶¶
________________¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶
____________________¶¶¶¶¶¶
────────╠███████───███████╠─────────────
───────╠█████████─╠█████████────────────
───────█████████████████████╠───────────
──────╠██████████████████████───────────
──────███████████████████████───────────
──────███████████████████████╠──────────
──────███████████████████████╠──────────
──────███████████████████████───────────
──────╠██████████████████████───────────
──────╠█████████████████████╠───────────
───────█████████████████████────────────
───────╠███████████████████╠────────────
────────╠███████████──╠████─────────────
─────────██████████─────╠█╠─────────────
─────────╠████████──███─────────────────
──────────╠███████─╠█████───────────────
─────╠╠────╠██████─╠███████─────────────
──█████╠────╠█████╠─╠███████╠───────────
─╠███████╠█╠─╠█████╠──████████╠─────────
╠███████████╠──█████───╠████████╠───────
╠█████████████──╠██╠─────╠████████╠─────
─██████████████───────────█████████╠────
──╠█████████████╠───────╠███████████╠───
───╠█████████████████████████████████╠──
────╠█████████████████████████████████──
─────╠█████████████████████████████████─
───────████████████████████████████████╠
────────╠███████████████████████████████
─────────╠██████████████████████████████
───────────█████████████████████████████
────────────╠██████████████████████████─
───────────────────────────────╠██████──
─────────────────────────────────███╠───
─────────────────────────────────╠█╠────


_______$$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶$$1
_____$¶¶¶¶$$$$$$¶¶$$$______$$$¶¶$$$$$¶¶$$
___$¶¶¶$$$$$$$11$$$$$¶$__$¶¶$$$$$$$11$$$¶$
__$¶¶$$$$$$$$11111$$$¶¶¶$ $¶¶¶$$$$$$$11111$$¶¶
__¶¶$ $$$$$$$$$111111$$¶¶¶$¶¶¶¶$$$$$¶$$11111111$$¶
_$¶¶$$$$$$$$$$1111111$$¶¶¶¶¶¶$$$$$$$$$11111111$$$¶
_¶¶$$$$$$$$$$$$111111$$$$$$$$$$$$$$1$1111111$$$$¶$
1¶¶$$$$$$$$$$$$$1111111$$$$$$$$$$$1$$$1$$$$$$$$$¶$
_¶¶$$$$$$$$$$$$$$$11111111$1$$$1$1$1$$$1$$$$$$$$¶$
_$¶$$$$$$$$$$$$$$$$$1111111$1$1$1$$$1$$$$$$$$$$$¶1
_$¶¶$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$¶¶
__¶¶¶$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$¶¶$
__1¶¶¶$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$¶¶$
___1¶¶¶$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$¶¶$
_____$¶¶¶$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$¶¶¶$
______1$¶¶¶¶$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$¶¶¶¶$
_________$¶¶¶¶¶$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$¶¶¶¶¶$
___________$$¶¶¶¶¶$$$$$$$$$$$$$$$¶¶¶¶¶$
______________$$¶¶¶¶$$$$$$$$$$¶¶¶¶¶$
_________________$$¶¶¶¶$$$$$¶¶¶¶$1
___________________1$¶¶¶¶$ ¶¶¶¶$
_____________________1$¶¶¶¶¶$
________________________$$$
__________________________ 
______________________1¶__¶¶11
___________________¶¶1¶¶_¶11¶
_________________¶¶¶¶¶1__¶__¶_
________________¶¶_____1¶1___¶
_______________¶¶_____¶¶_____¶¶
______________¶¶____¶¶¶1______¶1
_____________¶¶_____¶_¶¶______1¶1
____________¶¶______¶__¶1______1¶1
___________1¶______¶¶___¶¶1______¶¶
___________¶1___111¶1_____¶¶______¶¶¶
___________¶__¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______¶¶¶1
___________¶1_¶_____________11¶¶¶_____1¶¶1
___________1¶1¶____111¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1____1¶¶
____________¶¶1__¶¶11111_______1111¶1_____1¶¶
____________¶¶__¶1________________1¶¶_______¶¶1
____________1¶_1¶___________¶¶¶1¶¶¶¶1_________¶¶
____________1¶_¶¶_________1¶¶_111______________¶¶
____________¶¶_¶¶______¶¶11_____________________¶¶
____________¶__¶_______¶¶___1____________________¶
____________¶__1_______¶¶__¶1¶¶1_________________¶¶
___________1¶_________1¶¶1_¶¶_1¶¶¶11______________¶
____________¶¶______1¶¶¶____¶____1¶¶¶¶¶¶¶1111_____¶
_____________¶¶____1¶¶¶_____¶___________111¶¶¶¶1__¶¶
______________¶______¶_____¶¶_________________1¶¶__¶
______________¶1________________________________¶¶_¶¶
_______________¶¶1_______________________________¶__¶1
_________________1¶¶¶11__________________________¶1_1¶
____________________11¶¶¶¶¶11________________________1¶
__________________________11¶¶¶1______________________¶¶
______________________________11¶¶_____________________¶1
_________________________________1¶¶____________________¶


No comments:

Post a Comment

We would love to hear your feedback, so please don't hesitate to comment. :)

.

Enjoy Cool Symbols To Copy and Paste!

㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉·¨…¦┅┆➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ α ɐ β ɔ 卐 ™ © ® ¿ ¡ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ℅ № ⇨ ❝ ❞ ℃ ∃ ┈ ℑ ∧ ∠ ∨ ∩ ⊂ ⊃ ∪ ⊥ ∀ Ξ Γ ə ɘ ε ɟ ɥ ɯ и η ℵ ℘ ๏ ɹ ʁ ℜ я ʌ ʍ λ ℓ ч ∞ Σ Π ⌥ ⌘ ¢ € £¥ Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ╧ ╨ ╤ ╥ ╙ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ╒ ╓ ╫ ╪ ┘ ツ ♋ 웃 유 Σ ⊗ ♒ ☠ ☮ ☯ ♠ Ω ♤ ♣ ♧ ♥ ♡ ♦ ♢ ♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ♏ ╘ ┌ ╬ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☻ ☺ ۞ ۩ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧ ∞ ♂ ♀ ☿ ❤ ❥ ❦ ❧ ™ ® © ✗ ✘ ⊗ ♒ ▢ ╛ ┐ ─ ┼ ▲ △ ▼ ▽ ◆ ◇ ○ ◎ ● ◯ Δ ◕ ◔ ʊ ϟ ღ 回 ₪ ✓ ✔ ✕ ✖ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ └ ┴ ┬ ├ ┊╱ ╲ ╳ ¯ – — ≡ ჻ ░ ▒ ▓ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ █ ▌ ▐ ▀ ▄ ◠ ◡ ╭ ╮ ╯ ╰ │ ┤ ╡ ╢ ╖ ╕ ╣ ║ ╝ ╜ ╞ ╟ ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ═ { 。 ^ ◕ ‿ ◕ ^ 。 } ( ◕ ^ ^ ◕ ) ✖ ✗ ✘ ♒ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧ ♱ ♰ ♂ ♀☿ ❤ ❥ ❦❧ ™ ® © ♡ ♦ ♢ ♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☻ ☺ ☹ ☮ ۞ ۩ ε ї з ☎ ☏ ¢ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✍ ✌ ☢ ☣ ☠ ☮ ☯ ♠ ♤ ♣ ♧ ♥ ♨ ๑ ❀ ✿ ψ ♆ ☪ ☭ ♪ ♩ ♫ ʊ ϟ ღ ツ 回 ₪ 卐 © ® ¿ ¡ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ℅ № ⇨ ❝ ❞ ℃ ◠ ◡ ╭ ╮╯╰ ★ ☆ ⊙ ¤ ㊣ ★ ☆ ♀ ◆ ◇ ™ ║ ▼ ╒ ▲ ◣ ◢ ◥ ▼ △ ▽ ⊿ ◤ ◥ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅ ▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓 ≡☌ ╝╚╔╗╬ ═╓╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛┳⊥ ﹃﹄┌ ┐└┘∟「 」↑↓→ ←↘↙♀ ♂┇┅﹉﹊ ﹍﹎╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵∴‖ ︱︳︴﹏ ﹋﹌♂♀ ♥♡☜☞☎ ☏⊙◎☺☻ ►◄▧▨ ♨◐◑↔↕ ▪▫☼♦▀ ▄█▌▐ ░▒▬♦◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤▥▦▩ ぃ◘◙◈♫ ♬♪♩♭♪ の☆→あ £❤。◕‿ ◕。✎✟ஐ ≈๑۩ ۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲❈➹ ~.~◕ ‿-。☀☂☁ 【】┱┲❣ ✚✪✣ ✤✥ ✦❉ ❥❦❧❃ ❂❁❀✄☪ ☣☢☠☭♈ ➸✓✔✕ ✖㊚㊛ *.:。 ✿*゚‘゚・ ⊙¤㊣★☆ ♀◆◇ ◣◢◥▲△▽⊿◤ ◥▆▇ ██■▓ 回□〓≡╝ ╚╔╗ ╬═╓╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛ ┳⊥﹃﹄ ┌┐└┘∟ 「」↑↓ → ← ↘ ↙♀♂┇┅﹉ ﹊﹍﹎ ╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵ ∴‖ ︱︳ ︴﹏﹋﹌ ♂♀♥♡☜ ☞☎☏⊙ ◎☺☻►◄ ▧▨♨◐◑ ↔↕▪▫ ☼♦▀▄█ ▌▐░▒▬ ♦◊◦☼ ♠♣▣▤▥ ▦▩ぃ◘◙ ◈♫♬♪ ♩♭♪の☆ →あ£❤。 ◕‿◕。 ✎✟ஐ≈ ๑۩۩.. ..۩ ✉ ✍ ✎ ✏ ✐๑✲❈ ➹ ~.~◕‿-。 ☀☂☁【】 ┱┲❣✚ ✪✣✤✥ ✦❉❥❦ ❧❃❂❁❀ ✄☪☣☢☠ ☭♈➸✓✔✕✖㊚ ㊛♧♤♧♡♬♪*.:。✿*゚ ‘゚・ ◊♥╠═╝▫■๑»«¶ஐ©† εïз♪ღ♣ ♠•± °•ิ.•ஐ இ * × ○ ▫ ✑ ✒ ⌨ ۩ ๑ ๑۩ ۞ ۩ ┭┮┯♂ • ♀ ◊ © ¤ ▲ ↔ ™ ® ☎ ε ї з ♨ ☏ ☆ ★ ▽ △ ▲ ∵ ∴ ∷ # ♂ ♀ ♥ ♠ ♣ ☹ ☺ ☻┌ ┍┎ ┏ ┐ ┑┓ ♭♫♪ﻬஐღ ↔↕↘••● ¤╬﹌▽☜♥☞ ♬✞♥♕☯☭☠☃ ─ ━ │ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ≨ ≩╨╩ ╪ ╫ ╬╏═≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒ ≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡≢ ≣ ≤ ≥ ≦≧␛ ␡ ␚ ␟ ␘ ␠ ␤ ␋ ␌ ␍ ␎ ␏ ␐ ␑ ␒ ␓ ␔ ␕ ␖ ␗ ␙ ␜ ␝ ␞╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛╡ ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁ ╂ ╃ ╓ ╔ ╕ ╖ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ‟ †‡•‣▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏ ▐ ░ ▒ ▓ ▔ ▕ ■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭▮▯╭ ◞ ◟ ◠ ◡ ◢ ◣ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♝ ♞ ♟ ♠ ♡ ♢ ♣ ☔ ☕ ☖ ☗ ☘ ☙ ☊ ☋ ☌ ☍ ☎ ☏☐ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻ ╼ ╽ ╾ ╿ ▰ ▱ ◆ ◇ ◈ ◉ ◊ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◤ ◥ ◦ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ◬ ◭ ◮ ◯◽ ◾ ◿ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☑ ☒ ☓ ♅ ♆ ♇♜ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡⇢⇣☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ℕ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ♰ ♱ ´ ῾ ‐ ‑ ‒ – — ― ‖ ‗ ‘ ’ ‚ ‛ “ ” „ ℋ ℌ ℍ ℎ ℏ ℐ ℑ ℒ ℓ ℔․ ‥ … ‧ ‰ ‱ ′ ″ ‴ ‵ ‶ ‷ ‸ ‹ › ※ ‼ ‽ ‾ ‿ ⁀ ⁁ ⁂ ⁃ ⁄ ⁅ ⁆ ⁑ ⁞ ₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥ ₦ ₧ ₨ ₩ ₪ ₫ € ₭₮ ₯ ℀ ℁ ℂ ℃ ℄ ℅ ℆ ℇ ℈ ℉ ℊ № ℗ ℘ ℙ ℚ ℛ ℜ ℝ ℞ ℟ ℠ ℡ ™ ℣ ℤ ℥ Ω ℧ ℨ ℩ K Å ℬ ℭ ℮ ℯℰ ℱ Ⅎ ℳ ℴ ℵ ℶ ℷ ℸ ⅍ ⅎ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ⅟ ⇍ ⇎ ≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿ ⊀ ∏ ∐ ∑ −∓⁰ ⁱ ⁲ ⁳ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼ ⇽ ∔ ↶ₐ ₑ ₒ ₓ ₔⅠ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ ⅺ ⅻ ⅼ ⅽ ⅾ ⅿ ╢ ↵ ↷← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳↴ £ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ∽∾⊣ ⊤⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯ ⇰ ⇱ ⇲ ⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇾ ⇿ ∀ ∁ ∂ ∃ ∄ ∅ ∆ ∇ ∈ ∉ ∊ ∋ ∌ ∍ ∎ ◙ ▤▥▦▧▨ ▩ ♤ ♧♡∕ ∖ ∗ ∘ ∙ √ ∛ ∜ ∝ ∞ ∟ ∠ ∡ ∢ ∣ ∤ ∥ ∦ ∧ ∨ ∩ ∪ ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳ ∴ ∵ ∶ ∷ ∸ ∹ ∺ ∻ ∼ ∿ ≀ ≁ ≪ ≫ ≬ ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≷ ≸ ≹ ⁇ ⁈ ⁉ ‼ ‽ ⁇ ⁈ ⁉ ‼ ‽ ™ © ®⍘ ⍙ ♬ ♭ ♮ ♯♰♱⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊌ ⊍ ⊎ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ⊓ ⊔ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢⊥⌕⌖ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓⋟ ⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⌓⌔⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍ ⋎ ⋏ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⋔ ⋕ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ♤ ♥♦♧♨ ⋤ ⋥ ⋦ ⋧ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ◐ ◑ ☢ ⊗ ⊙ ◘❃ ❂ ○ ◎ ● ◯ ◕ ◔ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ♩ ♪ ♫ ♜ ♝⋭ ⋮ ⋯ ⋰ ⋱ ⋲ ⋳ ⋴ ⋵ ⋶ ⋷ ⋸ ⋹ ⋺ ⋻ ⋼ ⋽ ⋾ ⋿ ⌀ ⌁ ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ ⌌ ⌍– ぱ ⌎ ⌐ ⌑⌒♔ ♕ ⌗ ⌘ ⌙ ⌚ ⌛ ⌜ ░ ▒ ▓ ▔ ▕ ª ↀ ↁ ↂ Ↄ ↄ ↅ⍚ ␋ ␢ ␣ ─ ━ │ ┃ ⌾ ⌿ ⍀ ⍁♞ ♟ ♠ ♡ ♢♣⌝ ⌞ ⌟ ⌠ ⌡ ⌢ ⌣ ⌤ ⌥ ⌦ ⌧ ⌨ 〈 〉 ⌫ ⌬ ⌭ ⌮ ⌯ ⌰ ⌱ ⌲ ⌳ ⌴ ⌵ ⌶ ⌷ ⌸ ⌹ ⌺ ⌻ ⌼ ⌽ ⍂ ⍃ ⍄ ⍅ ⍆ ⍇ ⍈ ⍉ ⍊ ⍋ ⍌ ⍍ ⍎ ⍏ ⍐ ⍑ ⍒ ⍓ ⍔ ⍕ ⍖ ⍗ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♖ ♗ ♘ ♙♚♛頹 – 衙 – 浳 – 浤 – 搰 – 煤 – 洳 – 橱 – 橱 – 煪 – ㍱ – 煱 – 둻 – 睤 – ㌹ – 楤 – ぱ – - 椹– 畱 – 煵 – 田 – つ – 煵 – 엌 – 嫠 – 쯦 – 案 – 迎 – 是 – 從 – 事 – 網 – 頁 – 設 – 計 – 簡