Tea and Coffee Cup ASCII Text Art

╭╯╭╯╭╯
█▓▓▓▓▓█═╮
█▓▓▓▓▓█▏︱
█▓▓▓▓▓█═╯
◥█████◤


___________________________$
__________________________?$$
______________$?________?$$$$
______________$$$$$$___$$___$$
______________$?__$$$$?$____?$__??????
______________$$__?$$$$?____$$$$$$$$$$
_______________$$_____?$___$$_____$$$
________________$$$?__$$$$$$____$$$
_____________$$$??$$$$$$$$$___?$$$
____________$$$_____?$$$$$$$?$$$
__________?$$?_____$$$$$$$$???$$?
_________$$?______$$?___?$______$$
________$$?$$$$$$$$______$?______$?
_______________?_?$______$$$$??$$$$?
__________________$_____$$__$$??$$$$
_____$$$$$$$$$____$$$_$$_$$__$$
___$$$$$$$$$$$$$$__$$?$___$$_$$
_$$$$$?________$$$$J$$_____$$$$____?$$$$$$
?$$?______________$$$$o_____$$$__?$$$$$$$$$
$$_________________$$h$$_____$$?$$$$$$___$$
$$__________________$$a$$____$$$$$$?______?
_____________________$$_n$__$$_$$?
______________________$_n$_$$$$?
______________________$$_a$$$$
______________________$$_$$$$
_______________________$_$$?
_______________________$$$$________§§$$
________________________$$________§§__j$$
______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___o$$
_______$$$$$$$§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_§§___h$
_______$$$§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__§§__a$
________$$§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______n$$
________$$$§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____n§§
_________$$§§§§§§§§§§§§§§§§§§§$__a§§§§§
_________$$$§§§§§§§§§§§§§§§§§$$$$$§
__________$$$§§§§§§§§§§§§§§§$$$$
___________$$$$$§§§§§§§§$$$$$_$$_§
_____________$$$$$$$$$$$$$$____$$§
_______________$$$$$$$$$$
_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
_______$$$$$$§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶
¶¶¶_______¶¶¶¶____¶¶¶¶_______¶¶_______¶¶
¶¶___¶¶¶___¶¶¶____¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶
¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶__¶¶¶_______¶¶_______¶¶
¶¶___¶¶¶___¶_______¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶_______¶¶__¶¶¶___¶¶__¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶
¶¶¶¶¶___¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶_______________¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶_____________
_____________¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶_______________________________¶¶
¶¶¶¶¶¶¶__________________________¶¶¶¶__¶
¶¶¶¶¶¶¶_________________________¶¶¶¶___¶
¶¶¶¶¶¶¶_________________________¶¶¶___¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶____________________________¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶_______________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


...............)...........(
..............((...........))
______ (''''''''')o (''''''''')o

────────────────────────░███
────────────────────────█▒▒█
─────────────███████████▒▒
──────────████░░░░░░░░█▒▒███
────────███░░░████████▒▒█░░██
───────██░░████▒▒▒▒▒█▒▒█▒██░██
───────█░░██▒░░░░░██▒▒█▒▒▒▒█░██
───────█░░░██░░░░█▒▒▒▒█░░░██░░█████
───────█░░░░░████░████░███░░░░░░░░██
───────█░░░░░░░░█████████░░░░░███░░█
───────██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█──██░█
─────████░░░░░░░░▒▒░▒▒░░░░░░░████░░█
───███▒▒██░░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░█
─███▒▒▒▒▒██░░░░░░░▒▒▒░░░░░░███████▒██
─██▒▒▒▒▒▒▒██░░░░░░░▒░░░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒██
██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████░░░░░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
─██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
──███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██
────███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████
──
──██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████

──────────█████████████████████ 

 ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `gg_ ` ` ` ` ` ``` ``` ``` ``` …
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `¯''₫A… ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` …
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `'₫₫™ ` `₫$L… ` ` ` `` ``` ```
` ` ` ` ` ` ` ` ʹ'__… ` ` _µ₫₫#````ˆ7₫A``````` ``` ```
` ` ` ` ` ` ` ` `ʹ'š¾``u₫#47…``````$₫L ` ``` ``` ``` 
` ` ` ` ` ` ` ` ` ʹ'₫¾`₫₫L``` ``` `ug₫₫F```` ``` ``` …
` ` ` ` ` ` ` `_µ₫₫¾r$₫¾````…ƒ₫$8A…```` ``` ``` …
` ` ` ` ` ` ` ʹ]₫#77… ʹ78₫b… ```'₫#````````` ``` ``` 
` ` ` ` ` ` ` ₫™ ` ` ` ` `7$₫ɷ `…₫R… ` `` ``` ``` ``` 
` ` ` ` ` ` `'₫₫b… ` ` ` ` `']¾ ` `'₫₫¾…`````````` ```
` ` ` ` ` ` …'š₫₫b_ ` ` ` `₫₫# ` ` ʹ7š₫¾````````````…
` ` ` ` ` ` ` …¯'š₫¾ ` `ʹ/₫₫™````` `r]₫L ``` ``` ``` …
` ` ` ` ` ` ` ` ` `]₫™ ˆ₫₫#…``````ˆ₫₫™```````````…
` ` ` ` ` ` ` ` ` ʹ]₫¾`r$₫r```````r₫₫₫™```````````` 
` ` ` ` `______ƒ₫₫b_xµµµµµµµµµµ₫₫¾xx…```````````
` ` ` ` `#¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯'''''''''''¯¯¯¯™''™''''™'']₫$_µµµ__… ` …
` ` ` ` ˆ# ` ` ` ` ` ` ` ` `` ``` ``` ``…š$F™77š₫₫b……
` ` ` ` ʹ'¾ `` ``` ``` ``` ``` ``` ``` `… ʹu$44$L3₫₫… 
` ` ` ` ʹ'¾ `` ``` ``` ``` ``` ``` ``` `…)$… ` ʹ₫$ƒ₫$`
` ` ` ` ›¾ ` ``` ``` ``` ``` ``` ``` ```'₫½`…ƒ₫T₫₫$`
` ` ` ` ›¾ ` ``` ``` ``` ``` ``` ``` ```'$¾…ˆ₫₫h₫₫L`
` ` ` ` ›¾ ` ``` ``` ``` ``` ``` ``` ``… 'š₫₫₫₫₫₫₫¾…
` ` ` ` ›¾ ` ``` ``` ``` ``` ``` ``` ``` … ˆ''''')₫₫₫™ …
` ` ` ` ›¾ ` ``` ``` ``` ``` ``` ``` ``` `ˆµ₫₫₫#…``…
` ` ` ` ʹ'¾ `` ``` ``` ``` ``` ``` ``` `u₫₫₫₫#…````…
` ` ` ` `¾ ` ` ` `` ``` ``` ``` ``` ``…₫₫F¯… ` ` ` ```
` ` ` ` `'¾ ` ` ` ` ` ` ``` ``` ``` ``` r]₫A``` ``` ``` 
` ` ` ` …''¾… ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` … … _)₫₫C` ``` ``` ```
` … … … _']]₫₫₫₫$₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫[ɷ_______… ` …
`'₫[''''''''™'''™'FFFFFFFFFFFFAAA₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫#``` 
…ʹ'''¾8EEššFFF4F444AAAAAAAššš$$₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫₫™` ```
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` … … … ¯¯¯¯¯¯¯… ` ` `


█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████
█████░░░░░░░████████████████░░░░░░░█████
█████░░░░░░░██████████████████░░░░░█████
█████░░░░░░░███████████████░░██░░░░█████
█████░░░░░░░░███████████████░██░░░░█████
█████░░░░░░░░░████████████─███░░░░░█████
█████░░░░░░░░░░██████████░░░░░░░░░░█████
█████░░░░░░██████████████████░░░░░░█████
█████░░░░░░░████████████████░░░░░░░█████
█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████
█████████████████████████
█████████████████████████
█████░░░░░░░░░░░░░░░█████
█████░░░░░░░░░░░░░░░█████
█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█████░░░░░░░░░░░░░░░███░█
█████░░░░░░░░░░░░░░░███░█
█████░░░░░░░░░░░░░░░███░█
█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
█████░░░░░░░░░░░░░░░█████
█████░░░░░░░░░░░░░░░█████
█████░░░░░░░░░░░░░░░█████
██████░░░░░░░░░░░░░██████
███████░░░░░░░░░░░███████
███████░░░░░░░░░░░███████
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█
████░░░░░░░░░░░░░░░░░░███
█████████████████████████
█████████████████████████
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░█████████████████████████████░░░░
░░░░░░░██████████████████████████████░░░
░░░░░░░██████████████████████████░░███░░
░░░░░░░██████████████████████████░░░██░░
░░░░░░░██████████████████████████░░░██░░
░░░░░░░██████████████████████████░░███░░
░░░░░░░██████████████████████████████░░░
░░░░░░░██████████████████████████░░░░░░░
░░░░░░░█████████████████████████░░░░░░░░
░░░░░░░█████████████████████████░░░░░░░░
░░░░░░░░████████████████████████░░░░░░░░
░░░░░░░░███████████████████████░░░░░░░░░
░░░░░░░░░██████████████████████░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░████████████████████░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░█████████████████░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░███████████████░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░█████████░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░█████████████████████████████████░░░░
░░░█████████████████████████████████░░░░
░░░░███████████████████████████████░░░░░
░░░░░░░░███████████████████████░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░█████████████████████░░░░
░░░░░███████████████████████░░
░░░░░███████████████████░░░██░
░░░░░███████████████████░░░██░
░░░░░███████████████████░░██░░
░░░░░█████████████████████░░░░
░░░░░███████████████████░░░░░░
░░░░░███████████████████░░░░░░
░░░░░░██████████████████░░░░░░
░░░░░░░████████████████░░░░░░░
░░░░░░░░██████████████░░░░░░░░
░░░░░░░░░███████████░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░████████░░░░░░░░░░░
░░█████████████████████████░░░
░░░████████████████████████░░░
░░░░░░░███████████████░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░██████████████████████░░░
░░░░░███████████████████████░░
░░░░░███░░░░░███░░░░░░███░░██░
░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██░
░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░██░░██░
░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░██████░░
░░░░░████░░░░░░░░░░░░█████░░░░
░░░░░█████░░░░░░░░░███████░░░░
░░░░░███████░░░░░░████████░░░░
░░░░░████████░░░░█████████░░░░
░░░░░░████████░░█████████░░░░░
░░░░░░░█████████████████░░░░░░
░░░░░░░░██████████████░░░░░░░░
░░░░░░░░░███████████░░░░░░░░░░
░░█████████████████████████░░░
░░█████████████████████████░░░
░░░████████████████████████░░░
░░░░░░██████████████████░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
_________________¶¶__¶¶___¶¶
__________________¶¶__¶¶__¶¶
___________________¶¶__¶¶__¶¶
___________________¶¶__¶¶__¶¶
__________________¶¶__¶¶__¶¶
_________________¶¶__¶¶__¶¶
________________¶¶__¶¶__¶¶
________________¶¶__¶¶__¶¶
_________________¶¶__¶¶__¶¶
___________________________
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶______________________________¶¶¶¶¶¶____¶¶¶
____¶¶¶_____________________________¶¶¶¶_______¶¶¶
____¶¶¶_____¶_______¶_¶_¶___¶_¶_____¶¶¶_________¶¶
____¶¶¶________¶_¶_¶_______¶_¶______¶¶¶_________¶¶
_____¶¶¶______¶_____¶_¶_______¶_¶__¶¶¶¶________¶¶¶
_____¶¶¶___________¶_¶___¶_________¶¶¶¶________¶¶
______¶¶¶_________¶___¶___¶_¶_____¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶
_______¶¶¶_______________________¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶_____________________¶¶¶_______¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶_______________________________¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶_____________________¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______________________$$$$$$$
_________________$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$______$$$______$$$$$$$
_________$$$$$$__________$__________$$$$$$
_______$$$$$____________$$____________$$$$$$
______$$$$$_____________$$$_____________$$$$$
_____$$$$______________$$$$$______________$$$$
____$$$$_______________$$$$$_______________$$$$
___$$$$_________________$$$_________________$$$$
__$$$$_______________________________________$$$$
__$$$________________________________________$$$$
_$$$$_________________________________________$$$$
$$$$_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$____________$$$$
$$$$_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________$$$
$$$$_____________$$$$$$$$$$$$$$$$___$$_________$$$
$$$$______________$$$$$$$$$$$$$$$___$$_________$$$
$$$$______________$$$$$$$$$$$$$$$_$$$__________$$$
$$$$_______________$$$$$$$$$$$$$$$$____________$$$
$$$$_______________$$$$$$$$$$$$$______________$$$$
_$$$$_______________$$$$$$$$$$$_______________$$$$
_$$$$_____$$$$$_____________________$$$$$____$$$$
__$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$______$$$
___$$$$___________$$$$$$$$$$$$$$$___________$$$$
____$$$$___________________________________$$$$
_____$$$$________________________________$$$$$
______$$$$$_____________________________$$$$$
_______$$$$$$_________________________$$$$$
_________$$$$$$____________________$$$$$$$
___________$$$$$$$$_____________$$$$$$$$
______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________________$$$$$$$$$$$$
────────────────────────██──────────────
───────────────────────████─────────────
───────────────────▓▓─███─██────────────
──────────────────▓▓▓▓▓█───███──────────
────────────────▓▓▓▓▓▓▓▓▓───████────────
──────────────▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓───███───────
─────────────▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓──███──────
───────────▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓───█──────
───────────█─▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓────────
───────────█───▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓──────
───────────█────▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██────
───────────█─────▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███─────
──────────██──────▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███───────
──────────██────────▓▓▓▓▓▓▓▓▓██─────────
──────────██─────────▓▓▓▓▓▓███──────────
──────────██──────────▓▓▓▓██────────────
──────────██────────────███─────────────
──────────██────────────────────────────
──────────██────────────────────────────
─────▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓───────────────────────
─────▓✿▓✿▓✿▓✿▓✿▓▓──────────────────────
─────▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓─────────────────────
─────▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓─▓▓─────────────────────
──────▓☰▓☰▓☰▓☰▓▓▓▓─────────────────────
──────▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓──────────────────────
──────▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓────────────────────────
───────████████─────────────────────────
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌███████████████████████▌▌████▌▌
▌▌███████████████████████▌▌█▌██▌▌
▌▌█████▀▀▀▀██▀▀▀▀████████▀▀▀▌██▌▌
▌▌████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█▀▀▀███▌▌▌▌██▌▌
▌▌████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀███▀███▌▌▌▌██▌▌
▌▌█████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀████▀███▌▌▌▌██▌▌
▌▌██████▀▀▀▀▀▀▀▀█████▀███▌▌▌▌██▌▌
▌▌███████▀▀▀▀▀▀█▀▀▀▀▀▀███▌▌▌▌██▌▌
▌▌████████▀▀▀▀███████████▌▌▌▌██▌▌
▌▌█████████▀▀████████████▌▌▌▌██▌▌
▌▌██████████▀████████████▌▌▌▌██▌▌
▌▌███████████████████████▌▌▌▌██▌▌
▌▌███████████████████████▀▀▀▀▀▀▌▌
▌▌███████████████████████▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▀▀███████████████████▀▀▌▌▌▌▌▌▌▌
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌'━━━━━━━━━━━━
┃╱╲┃╱╲┃╱╲┃╱╲┊
┃╲╱┃╲╱┃╲╱┃╲╱┊━━━━╮
┃╱╲┃╱╲┃╱╲┃╱╲┊━━━╮┃
┃╲╱┃╲╱┃╲╱┃╲╱┊┈┈┈┃┃
┃╱╲┃╱╲┃╱╲┃╱╲┊━━━╯┃
┃╲╱┃╲╱┃╲╱┃╲╱┊━━━━╯
┈╲╲┃╱╲┃╱╲┃╱╱
┈┈╲┃╲╱┃╲╱┊╱
┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻┻▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▓░▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▓░▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▓░▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▓░▌▌▌▌▌▌▓░▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▓░▌▌▌▌▌▓░▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▓░▌▌▌▌▓░▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▓░▌▌▌▓░▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▓░▌▌▌▌▌▓░▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▓░▌▌▌▌▌▌▓░▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌█▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▓░▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌███▓▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▓░▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌██▌▌█▓▌▌
▌▌▌██████████████████████████▓▓▌█▌▌▌██▓▌
▌▌▌▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌██▌▌▌█▓▌
▌▌▌▓▓████████████████████████▓▓▌▌██▌▌█▓▌
▌▌▌▌▓▓██████████████████████▓▓▌▌▌▌▌▌▌█▓▌
▌▌▌▌▓▓█████░░░███░░░████████▓▓▌▌▌▌▌▌▌█▓▌
▌▌▌▌▓▓████░░░░░█░░░░░███████▓▓▌▌▌▌▌▌▌█▓▌
▌▌▌▌▓▓███░░░░░░░░░░░░░██████▓▓▌▌▌▌▌▌██▓▌
▌▌▌▌▓▓███░░░░░░░░░░░░░██████▓▓▌▌▌▌▌██▓▌▌
▌▌▌▌▓▓███░░░░░░░░░░░░░██████▓▓▌▌▌▌██▓▌▌▌
▌▌▌▌▓▓████░░░░░░░░░░░███████▓▓▌▌███▓▌▌▌▌
▌▌▌▌▓▓██████░░░░░░░██████████▓▓███▓▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▓▓████████░░░█████████████▓▓▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▓▓█████████░███████████▓▓▌███▓▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▓▓█████████████████▓▓▌▌▌▌██▓▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▓▓█████████████▓▓▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▓▓███████████████████████████▓▓▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌▌▌▌▌▌▌▌▌
▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌


2 comments:

 1. ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌██▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
  ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌███▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
  ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌███▌▌▌▌██▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
  ▌▌▌▌▌▌▌▌▌█▌▌███▌▌▌██▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
  ▌▌▌▌▌▌▌▌▌██▌▌███▌▌██▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
  ▌▌▌▌▌▌▌▌▌███▌▌██▌▌██▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
  ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌██▌███▌██▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
  ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌█▌██▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
  ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
  ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌████▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌
  ▌▌▌▌▌▌████████▌▌▌██████▌▌▌▌▌▌▌
  ▌▌▌▌███▌▌▌▌▌▌▌▌▌████████▌▌▌▌▌▌
  ▌▌▌▌████▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌███▌██████
  ▌▌▌▌▌███████████████▌▌███▌▌▌██
  ▌▌▌▌▌▌▌███▌▌████▌▌▌▌▌███▌▌▌▌██
  ▌▌▌▌▌▌▌▌██▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌███▌██████
  ▌▌▌▌▌▌▌▌▌██▌▌▌▌▌▌▌▌███▌▌▌███▌▌
  ▌▌▌▌▌███████▌▌▌▌▌▌▌██▌▌▌▌▌▌▌▌▌
  ▌▌█████▌▌▌▌███▌▌▌███▌▌█████▌▌▌
  █████▌▌▌▌▌▌▌▌█████▌▌▌▌▌▌▌███▌▌
  ▌▌█████▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌███▌▌▌
  ▌▌▌▌▌███████████████████▌▌▌▌▌▌

  ReplyDelete
 2. ░░█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█░░░░░█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█░░░
  ░░█░░░░░░░░░░░░░█▄░░░▄█░░░░░░░░░░░░░█░░░
  ░░█░▀▀▀▀▀░▀▀▀▀▀░█─█░█─█░▀▀▀▀▀░▀▀▀▀▀░█░░░
  ░░█░▐▀▀▀▌░▐▀▀▀▌░█─█░█─█░▐▀▀▀▌░▐▀▀▀▌░█░░░
  ░░█░▐▐█▌▌░▐▐█▌▌░█─█░█─█░▐▐█▌▌░▐▐█▌▌░█░░░
  ░░█░▐▄▄▄▌░▐▄▄▄▌░█─█░█─█░▐▄▄▄▌░▐▄▄▄▌░█░░░
  ░░█░░░░░░░░░░░░░█▀░░░▀█░░░░░░░░░░░░░█░░░
  ░░█░░░▐▄▄▄▄▄▌░░░█░░░░░█░░░▐▄▄▄▄▄▌░░░█░░░
  ░░█░░░░░▀▀▀░░░░░█░░░░░█░░░░░▀▀▀░░░░░█░░░
  ░░█░░░░░░░░░░░░░█░░░░░█░░░░░░░░░░░░░█░░░
  ░░▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▀░░░░░▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▀░░░
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀░▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
  ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀░▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

  ReplyDelete

We would love to hear your feedback, so please don't hesitate to comment. :)

.

Enjoy Cool Symbols To Copy and Paste!

㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉·¨…¦┅┆➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ α ɐ β ɔ 卐 ™ © ® ¿ ¡ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ℅ № ⇨ ❝ ❞ ℃ ∃ ┈ ℑ ∧ ∠ ∨ ∩ ⊂ ⊃ ∪ ⊥ ∀ Ξ Γ ə ɘ ε ɟ ɥ ɯ и η ℵ ℘ ๏ ɹ ʁ ℜ я ʌ ʍ λ ℓ ч ∞ Σ Π ⌥ ⌘ ¢ € £¥ Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ╧ ╨ ╤ ╥ ╙ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ╒ ╓ ╫ ╪ ┘ ツ ♋ 웃 유 Σ ⊗ ♒ ☠ ☮ ☯ ♠ Ω ♤ ♣ ♧ ♥ ♡ ♦ ♢ ♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ♏ ╘ ┌ ╬ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☻ ☺ ۞ ۩ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧ ∞ ♂ ♀ ☿ ❤ ❥ ❦ ❧ ™ ® © ✗ ✘ ⊗ ♒ ▢ ╛ ┐ ─ ┼ ▲ △ ▼ ▽ ◆ ◇ ○ ◎ ● ◯ Δ ◕ ◔ ʊ ϟ ღ 回 ₪ ✓ ✔ ✕ ✖ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ └ ┴ ┬ ├ ┊╱ ╲ ╳ ¯ – — ≡ ჻ ░ ▒ ▓ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ █ ▌ ▐ ▀ ▄ ◠ ◡ ╭ ╮ ╯ ╰ │ ┤ ╡ ╢ ╖ ╕ ╣ ║ ╝ ╜ ╞ ╟ ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ═ { 。 ^ ◕ ‿ ◕ ^ 。 } ( ◕ ^ ^ ◕ ) ✖ ✗ ✘ ♒ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧ ♱ ♰ ♂ ♀☿ ❤ ❥ ❦❧ ™ ® © ♡ ♦ ♢ ♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☻ ☺ ☹ ☮ ۞ ۩ ε ї з ☎ ☏ ¢ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✍ ✌ ☢ ☣ ☠ ☮ ☯ ♠ ♤ ♣ ♧ ♥ ♨ ๑ ❀ ✿ ψ ♆ ☪ ☭ ♪ ♩ ♫ ʊ ϟ ღ ツ 回 ₪ 卐 © ® ¿ ¡ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ℅ № ⇨ ❝ ❞ ℃ ◠ ◡ ╭ ╮╯╰ ★ ☆ ⊙ ¤ ㊣ ★ ☆ ♀ ◆ ◇ ™ ║ ▼ ╒ ▲ ◣ ◢ ◥ ▼ △ ▽ ⊿ ◤ ◥ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅ ▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓 ≡☌ ╝╚╔╗╬ ═╓╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛┳⊥ ﹃﹄┌ ┐└┘∟「 」↑↓→ ←↘↙♀ ♂┇┅﹉﹊ ﹍﹎╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵∴‖ ︱︳︴﹏ ﹋﹌♂♀ ♥♡☜☞☎ ☏⊙◎☺☻ ►◄▧▨ ♨◐◑↔↕ ▪▫☼♦▀ ▄█▌▐ ░▒▬♦◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤▥▦▩ ぃ◘◙◈♫ ♬♪♩♭♪ の☆→あ £❤。◕‿ ◕。✎✟ஐ ≈๑۩ ۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲❈➹ ~.~◕ ‿-。☀☂☁ 【】┱┲❣ ✚✪✣ ✤✥ ✦❉ ❥❦❧❃ ❂❁❀✄☪ ☣☢☠☭♈ ➸✓✔✕ ✖㊚㊛ *.:。 ✿*゚‘゚・ ⊙¤㊣★☆ ♀◆◇ ◣◢◥▲△▽⊿◤ ◥▆▇ ██■▓ 回□〓≡╝ ╚╔╗ ╬═╓╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛ ┳⊥﹃﹄ ┌┐└┘∟ 「」↑↓ → ← ↘ ↙♀♂┇┅﹉ ﹊﹍﹎ ╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵ ∴‖ ︱︳ ︴﹏﹋﹌ ♂♀♥♡☜ ☞☎☏⊙ ◎☺☻►◄ ▧▨♨◐◑ ↔↕▪▫ ☼♦▀▄█ ▌▐░▒▬ ♦◊◦☼ ♠♣▣▤▥ ▦▩ぃ◘◙ ◈♫♬♪ ♩♭♪の☆ →あ£❤。 ◕‿◕。 ✎✟ஐ≈ ๑۩۩.. ..۩ ✉ ✍ ✎ ✏ ✐๑✲❈ ➹ ~.~◕‿-。 ☀☂☁【】 ┱┲❣✚ ✪✣✤✥ ✦❉❥❦ ❧❃❂❁❀ ✄☪☣☢☠ ☭♈➸✓✔✕✖㊚ ㊛♧♤♧♡♬♪*.:。✿*゚ ‘゚・ ◊♥╠═╝▫■๑»«¶ஐ©† εïз♪ღ♣ ♠•± °•ิ.•ஐ இ * × ○ ▫ ✑ ✒ ⌨ ۩ ๑ ๑۩ ۞ ۩ ┭┮┯♂ • ♀ ◊ © ¤ ▲ ↔ ™ ® ☎ ε ї з ♨ ☏ ☆ ★ ▽ △ ▲ ∵ ∴ ∷ # ♂ ♀ ♥ ♠ ♣ ☹ ☺ ☻┌ ┍┎ ┏ ┐ ┑┓ ♭♫♪ﻬஐღ ↔↕↘••● ¤╬﹌▽☜♥☞ ♬✞♥♕☯☭☠☃ ─ ━ │ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ≨ ≩╨╩ ╪ ╫ ╬╏═≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒ ≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡≢ ≣ ≤ ≥ ≦≧␛ ␡ ␚ ␟ ␘ ␠ ␤ ␋ ␌ ␍ ␎ ␏ ␐ ␑ ␒ ␓ ␔ ␕ ␖ ␗ ␙ ␜ ␝ ␞╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛╡ ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁ ╂ ╃ ╓ ╔ ╕ ╖ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ‟ †‡•‣▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏ ▐ ░ ▒ ▓ ▔ ▕ ■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭▮▯╭ ◞ ◟ ◠ ◡ ◢ ◣ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♝ ♞ ♟ ♠ ♡ ♢ ♣ ☔ ☕ ☖ ☗ ☘ ☙ ☊ ☋ ☌ ☍ ☎ ☏☐ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻ ╼ ╽ ╾ ╿ ▰ ▱ ◆ ◇ ◈ ◉ ◊ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◤ ◥ ◦ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ◬ ◭ ◮ ◯◽ ◾ ◿ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☑ ☒ ☓ ♅ ♆ ♇♜ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡⇢⇣☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ℕ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ♰ ♱ ´ ῾ ‐ ‑ ‒ – — ― ‖ ‗ ‘ ’ ‚ ‛ “ ” „ ℋ ℌ ℍ ℎ ℏ ℐ ℑ ℒ ℓ ℔․ ‥ … ‧ ‰ ‱ ′ ″ ‴ ‵ ‶ ‷ ‸ ‹ › ※ ‼ ‽ ‾ ‿ ⁀ ⁁ ⁂ ⁃ ⁄ ⁅ ⁆ ⁑ ⁞ ₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥ ₦ ₧ ₨ ₩ ₪ ₫ € ₭₮ ₯ ℀ ℁ ℂ ℃ ℄ ℅ ℆ ℇ ℈ ℉ ℊ № ℗ ℘ ℙ ℚ ℛ ℜ ℝ ℞ ℟ ℠ ℡ ™ ℣ ℤ ℥ Ω ℧ ℨ ℩ K Å ℬ ℭ ℮ ℯℰ ℱ Ⅎ ℳ ℴ ℵ ℶ ℷ ℸ ⅍ ⅎ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ⅟ ⇍ ⇎ ≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿ ⊀ ∏ ∐ ∑ −∓⁰ ⁱ ⁲ ⁳ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼ ⇽ ∔ ↶ₐ ₑ ₒ ₓ ₔⅠ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ ⅺ ⅻ ⅼ ⅽ ⅾ ⅿ ╢ ↵ ↷← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳↴ £ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ∽∾⊣ ⊤⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯ ⇰ ⇱ ⇲ ⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇾ ⇿ ∀ ∁ ∂ ∃ ∄ ∅ ∆ ∇ ∈ ∉ ∊ ∋ ∌ ∍ ∎ ◙ ▤▥▦▧▨ ▩ ♤ ♧♡∕ ∖ ∗ ∘ ∙ √ ∛ ∜ ∝ ∞ ∟ ∠ ∡ ∢ ∣ ∤ ∥ ∦ ∧ ∨ ∩ ∪ ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳ ∴ ∵ ∶ ∷ ∸ ∹ ∺ ∻ ∼ ∿ ≀ ≁ ≪ ≫ ≬ ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≷ ≸ ≹ ⁇ ⁈ ⁉ ‼ ‽ ⁇ ⁈ ⁉ ‼ ‽ ™ © ®⍘ ⍙ ♬ ♭ ♮ ♯♰♱⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊌ ⊍ ⊎ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ⊓ ⊔ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢⊥⌕⌖ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓⋟ ⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⌓⌔⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍ ⋎ ⋏ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⋔ ⋕ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ♤ ♥♦♧♨ ⋤ ⋥ ⋦ ⋧ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ◐ ◑ ☢ ⊗ ⊙ ◘❃ ❂ ○ ◎ ● ◯ ◕ ◔ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ♩ ♪ ♫ ♜ ♝⋭ ⋮ ⋯ ⋰ ⋱ ⋲ ⋳ ⋴ ⋵ ⋶ ⋷ ⋸ ⋹ ⋺ ⋻ ⋼ ⋽ ⋾ ⋿ ⌀ ⌁ ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ ⌌ ⌍– ぱ ⌎ ⌐ ⌑⌒♔ ♕ ⌗ ⌘ ⌙ ⌚ ⌛ ⌜ ░ ▒ ▓ ▔ ▕ ª ↀ ↁ ↂ Ↄ ↄ ↅ⍚ ␋ ␢ ␣ ─ ━ │ ┃ ⌾ ⌿ ⍀ ⍁♞ ♟ ♠ ♡ ♢♣⌝ ⌞ ⌟ ⌠ ⌡ ⌢ ⌣ ⌤ ⌥ ⌦ ⌧ ⌨ 〈 〉 ⌫ ⌬ ⌭ ⌮ ⌯ ⌰ ⌱ ⌲ ⌳ ⌴ ⌵ ⌶ ⌷ ⌸ ⌹ ⌺ ⌻ ⌼ ⌽ ⍂ ⍃ ⍄ ⍅ ⍆ ⍇ ⍈ ⍉ ⍊ ⍋ ⍌ ⍍ ⍎ ⍏ ⍐ ⍑ ⍒ ⍓ ⍔ ⍕ ⍖ ⍗ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♖ ♗ ♘ ♙♚♛頹 – 衙 – 浳 – 浤 – 搰 – 煤 – 洳 – 橱 – 橱 – 煪 – ㍱ – 煱 – 둻 – 睤 – ㌹ – 楤 – ぱ – - 椹– 畱 – 煵 – 田 – つ – 煵 – 엌 – 嫠 – 쯦 – 案 – 迎 – 是 – 從 – 事 – 網 – 頁 – 設 – 計 – 簡