"LoL" Text Art

┈╱╱▏┈┈╱╱╱╱▏╱╱▏┈┈┈
┈▇╱▏┈┈▇▇▇╱▏▇╱▏┈┈┈
┈▇╱▏▁┈▇╱▇╱▏▇╱▏▁┈┈
┈▇╱╱╱▏▇╱▇╱▏▇╱╱╱▏┈
┈▇▇▇╱┈▇▇▇╱┈▇▇▇╱┈┈


╔══╗▒╔═════╦══╗▒
║.㋡.║▒║.㋡║.㋡.║.㋡.║▒
║.㋡.║▒║.㋡║.㋡.║.㋡.║▒
║.㋡.╚═╣.㋡║.㋡.║.㋡.╚═╗
║.㋡.㋡.║.㋡㋡㋡.║.㋡..㋡.║
╚════╩═════╩════╝

[̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅].................[̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅][̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅]..............[̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅]
[̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅]............[̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅]..........[̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅].........[̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅]
[̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅]............[̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅]..........[̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅].........[̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅]
[̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅]............[̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅]..........[̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅].........[̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅]
[̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅][̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅]..........[̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅][̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅]...............[̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅][̲̅̅L̲̅O̲̅L̲̅]
╔╗╔═╦╗
║╚╣║║╚╗
╚═╩═╩═╝
╔══╗─╔═════╦══╗
║──║─║──║──║──║
║──║─║──║──║──║
║──╚═╣──║──║──╚═╗
║────║─────║────║
╚════╩═════╩════╝

✄╔╗──╔═══╦╗
✄║║──║╔═╗║║
✄║║──║║─║║║
✄║║─╔╣║─║║║─╔╗
✄║╚═╝║╚═╝║╚═╝║
✄╚═══╩═══╩═══╝


✄╔╗╔═╦╗
✄║║║║║║
✄║╚╣║║╚╗
✄╚═╩═╩═╝

✄┏┓┏━┳┓
✄┃┃┃┃┃┃
✄┃┗┫┃┃┗┓
✄┗━┻━┻━┛▒██░░░▒▐█▀▀█▌▒██░░░ 

▒██░░░▒▐█▄▒█▌▒██░░░ 

▒██▄▄█▒▐██▄█▌▒██▄▄█ 

░██───░▐█▀▀█▌░██─── 
░██───░▐█▄░█▌░██─── 
░██▄▄█░▐██▄█▌░██▄▄█ ✄░██─── ▄▀▄░██─── 
✄░██─── █─█░██─── 
✄░██▄▄█ ─▀─░██▄▄█ 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆  
┏━┓┈┈╭━━━━╮┏━┓┈┈
┃╱┃┈┈┃╱╭╮╱┃┃╱┃┈┈
┃╱┗━┓┃╱┃┃╱┃┃╱┗━┓
┃╱╱╱┃┃╱╰╯╱┃┃╱╱╱┃
┗━━━┛╰━━━━╯┗━━━┛
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


╱┏┓╱╱╱╭━━━╮┏┓╱╱╱╱
╱┃┃╱╱╱┃╭━╮┃┃┃╱╱╱╱
╱┃┗━━┓┃╰━╯┃┃┗━━┓╱
╱┗━━━┛╰━━━╯┗━━━┛╱████░░░████████░████░░
████░░░███░░███░████░░
████░░░███░░███░████░░
██████░████████░██████
██████░████████░██████
▀▄▀▄
▀▄▀▄
▀▄▀▄
▀▄▀▄
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄

▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
▀▄▀▄ …..▀▄▀▄
▀▄▀▄ …..▀▄▀▄
▀▄▀▄ …..▀▄▀▄
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄

▀▄▀▄
▀▄▀▄
▀▄▀▄
▀▄▀▄
▀▄▀▄
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄

[̲̅L̲̅][̲̅O̲̅][̲̅L̲̅]

:¨·.·¨:
`·. ŁθŁ¨°o.OⓁⓄⓁO.o°¨
L̲O̲L̶̲L̶̶O̶̶L̶101ʅԾʅl๏lĹŐĹĿŌĿℒꏿℒ乚〇乚█▄ (()) █▄█░ ▄▀▄ █░
█▄ ▀▄▀ █▄ 
─────██────────████────██─
─────█────────██──██───█──
────██──────██────██──██──
────█───────██────██──█───
───██──────██────██──██───
───█──────██─────█───█────
──██──────██────█───██────
──██─███──██──██────██─███
─████─────████─────████───

 ──▒▒▒─▒▒──────▒▒▒▒▒▒▒───────────────────
▒▓██████▓▒──▒▓██████▓▒──────────────────
─▒▓████▓▒────▒▓▓███▓▒───────────────────
─▒▓██▓▒───────▒▓██▒─────────▒▒▒▒▒▒─▒────
─▒███▓────────▓██▓▒──────▒▓▓▓▓▓▓██▓▒▒───
─▓███▓▒▒▒▒▒▒▒▓███▓─────▒▓██▓▒▒▒▓▓██▓▒───
─▓████▓▓▓▓▓▓▓████▓▒───▒███▓▒───▒▓██▓────
─▓██▓▒▒───▒▒▒▓██▓▒───▒███▒────▒▓██▓▒────
▒███▒───────▒███▓───▒▓██▓────▒▓███▒─────
▒██▓▒───────▓███▒───▓██▓───▒▒▓███▓▒─────
▓██▓▒──────▒████▒──▒▓██▓▓▒▓▓▓▓███▓▒─────
████▓▒───▒▒▓████▓▒─▒▒▓█████▓▒▒▓███▓▒────
▓▓▓▓▓▒──▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒──▒▓▓▓▒▒──▒▒▓▓▓▓▒────
──▒▒▒─▒▒──────▒▒▒▒▒▒▒───────────────────
▒▓██████▓▒──▒▓██████▓▒──────────────────
─▒▓████▓▒────▒▓▓███▓▒───────────────────
─▒▓██▓▒───────▒▓██▒─────────▒▒▒▒▒▒─▒────
─▒███▓────────▓██▓▒──────▒▓▓▓▓▓▓██▓▒▒───
─▓███▓▒▒▒▒▒▒▒▓███▓─────▒▓██▓▒▒▒▓▓██▓▒───
─▓████▓▓▓▓▓▓▓████▓▒───▒███▓▒───▒▓██▓────
─▓██▓▒▒───▒▒▒▓██▓▒───▒███▒────▒▓██▓▒────
─▓██▓▒▒───▒▒▒▓██▓▒──▒███▒─────▒▓██▓▒────
▒███▒───────▒███▓──▒▓██▓▒▒▒▒▒▓▒▓███▒────
▒███▒───────▒███▓──▒▓██▓▓▒▒▒▒▒▒▓███▒────
▒███▒───────▒███▓──▒▓██▓▒▒▒▒▒▓▒▓███▒────
▒███▒───────▒███▓──▒▓██▓──────▒▓███▒────
▒██▓▒───────▓███▒──▓████──────▒▓███▓▒───
▒███▒───────▒███▓──▒▓██▓──────▒▓███▒────
▓██▓▒──────▒████▒──▒▓██▓▓▒▓▓▓▒▓▓███▓▒───
████▓▒───▒▒▓████▓▒─▒▓██▓▒▓▓▓▒▓▓▓███▓▒───
▓▓▓▓▓▒──▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒──▒▓▓▓▒▒──▒▒▓▓▓▓▒────

 ──▒▒▒─▒▒──────▒▒▒▒▒▒▒───────────────────
▒▓██████▓▒──▒▓██████▓▒──────────────────
─▒▓████▓▒────▒▓▓███▓▒───────────────────
─▒▓██▓▒───────▒▓██▒─────────▒▒▒▒▒▒─▒────
─▒███▓────────▓██▓▒──────▒▓▓▓▓▓▓██▓▒▒───
─▓███▓▒▒▒▒▒▒▒▓███▓─────▒▓██▓▒▒▒▓▓██▓▒───
─▓████▓▓▓▓▓▓▓████▓▒───▒███▓▒───▒▓██▓────
─▓██▓▒▒───▒▒▒▓██▓▒───▒███▒────▒▓██▓▒────
▒███▒───────▒███▓───▒▓██▓────▒▓███▒─────
▒██▓▒───────▓███▒───▓██▓───▒▒▓███▓▒─────
▓██▓▒──────▒████▒──▒▓██▓▓▒▓▓▓▓███▓▒─────
████▓▒───▒▒▓████▓▒─▒▒▓█████▓▒▒▓███▓▒────
▓▓▓▓▓▒──▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒──▒▓▓▓▒▒──▒▒▓▓▓▓▒────
──▒▒▒─▒▒──────▒▒▒▒▒▒▒───────────────────

25 comments:

 1. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░█──█▀█─█───▄────▀▄░░░░
  ░░░░░░░█──█─█─█───▄─▀▀──█░░░░
  ░░░░░░░▀▀─▀▀▀─▀▀───────▀░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

  ReplyDelete
  Replies
  1. _________________________eBBBBB8_______________________
   ______________________eBBBBBBBBBBB_____________________
   _______eBB__________8BBBBBB8B8BBBBBBe__________eBB_____
   _____8BBBB_________eBBBB8B8B8B8B8BBBB________8BBBB_____
   __eBBBBBBB_________BBBB8B8B8B8B8B8BBBB____eBBBBBBB_____
   __BBBBBBBB________BBBB8B8B8B8B8B8B8BBB8___BBBBBBBB_____
   __8BB8BBBB_______eBBB8B8B8B8BBB8B8B8BBB___BBB8BBB8_____
   __8BBB8BBB_______BBB8B8B8BBBBBBB8B8B8BBB__BBBB8BB8_____
   __8BBBBBB8_______BB8B8B8BBBBBBBBB8B8B8BB__BBB8BBBe_____
   __8BBB8BB8______8BBB8BBBBBe__eBBBB8B8BBBe_BBBB8BBe_____
   __8BBBBBBe______BBB8B8BBB______BBBB8B8BB8_BBBBBBBe_____
   __8BBBBBB8______BBBB8BBBe______eBB8B8BBBB_8BBBBBBe_____
   __BBBBBBBe_____eBBB8BBBB________BBB8B8BBB_8BB8BBBe_____
   __8BBBBBB8_____eBB8B8BBe________eBBB8B8BB_eBBB8BBe_____
   __8BB8BBBe_____eBBB8BBB_________eBB8B8BBB_eBB8BBBe_____
   __8BBB8BB8_____8BB8B8BB__________BBB8B8BB_eBBB8BBe_____
   __8BB8BBBe_____8BBB8BBB__________BB8B8BBB_eBB8BBBe_____
   __8BBB8BB8_____8BB8B8BB__________BBB8BBBB_eBBB8BBe_____
   __8BB8BBB8_____eBBB8BBBe________eBB8B8BBB_eBB8BBBe_____
   __eBBB8BB8_____eBBBB8BB8________8BBB8BBBB_eBBB8BBe_____
   __eBB8BBB8______BBB8B8BB________BBB8B8BBB_eBB8BBBe_____
   __eBBB8BBBBBBBe_BB8B8BBBB______BBB8B8BBBB_eBBB8BBBBBBB_
   __eBB8B8BBBBBB__BBB8B8BBB8____8BBBB8B8BBe_eBB8B8BBBBBB_
   __eBBB8B8BBBBB__eBBB8B8BBBB88BBBBB8B8BBB__eBBB8B8BBBBB_
   __eBB8B8B8BBBe___BBBB8B8BBBBBBBBB8B8BBBB__eBBBB8B8BBBe_
   __eBBB8B8BBBB____8BBBB8B8BBBBB8B8B8BBBBe__eBBB8B8BBBB__
   __eBBBB8BBBBB_____BBB8B8B8B8B8B8B8BBBBB___eBB8B8BBBB8__
   __eBBBBBBBBBe_____eBBB8B8B8B8B8B8BBBBB____eBBBBBBBBB___
   ___BBBBBBBB8_______BBBBBB8B8B8B8B8BBBe____eBBBBBBBB8___
   __eBBBBe____________BBBBBB8B8B8B8BBBB_____eBBB8e_______
   ______________________BBBBBBBBBBBBe____________________
   _______________________eBBBBBBBBB______________________
   __________________________eeeee________________________
   ───────────────────████▒────────────────
   ────────────────▒████████───────────────
   ──────▓▒───────▓██████████─────────▓▒───
   ────▒██▒──────▒████████████──────▒██▒───
   ──▓████───────██████████████───▓████────
   ──█████──────███████████████───█████────
   ──█████──────████████████████──█████────
   ──█████─────▒████████████████──█████────
   ──█████─────███████░─▒███████░─█████────
   ──█████─────██████─────███████─█████────
   ──█████────░██████─────███████─█████────
   ──█████────▒█████───────██████─█████────
   ──█████────▒█████───────██████─█████────
   ──█████────▒█████───────██████─█████────
   ──█████────▓█████───────██████─█████────
   ──█████────▒█████───────██████─█████────
   ──█████────▒█████───────██████─█████────
   ──█████────≈██████─────███████─█████────
   ──████████▒─██████─────███████─████████▒
   ──████████──███████≈─░███████░─████████─
   ──████████──▒████████████████──████████─
   ──███████▒───████████████████──████████─
   ──███████≈───███████████████───███████≈─
   ──███████─────██████████████───███████──
   ──████▒───────▒████████████────████▒────
   ──▒░───────────███████████─────▒▒───────
   ────────────────▒████████───────────────
   ──────────────────█████▒────────────────

   Delete
 2. ▂▂╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔╲
  ╲▂┈╭╮┈┈╭━━╮╭╮┈┈▕
  ┈┈▏┃┃┈┈┃╭╮┃┃┃┈┈▕
  ┈┈▏┃╰━╮┃╰╯┃┃╰━╮▕
  ┈┈▏╰━━╯╰━━╯╰━━╯▕
  ┈┈╲▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂╱

  ReplyDelete


 3. ╭╭━━━╮╮┈┈┈┈┈┈┈┈┈
  ┈┃╭━━╯┈┈┈┈▕╲▂▂╱▏
  ┈┃┃╱▔▔▔▔▔▔▔▏╱▋▋╮
  ┈┃╰▏┃╱╭╮┃╱╱▏╱╱▆┃
  ┈╰━▏┗━╰╯┗━╱╱╱╰┻┫
  ┈┈┈▏┏┳━━━━▏┏┳━━╯
  ┈┈┈▏┃┃┈┈┈┈▏┃┃┈┈┈

  ReplyDelete
 4. ┈╱╱▏┈┈╱╱╱╱▏╱╱▏┈┈┈
  ┈▇╱▏┈┈▇▇▇╱▏▇╱▏┈┈┈
  ┈▇╱▏▁┈▇╱▇╱▏▇╱▏▁┈┈
  ┈▇╱╱╱▏▇╱▇╱▏▇╱╱╱▏┈
  ┈▇▇▇╱┈▇▇▇╱┈▇▇▇╱┈┈

  ReplyDelete
 5. ┈╱╱▏┈┈╱╱╱╱▏╱╱▏┈┈┈
  ┈▇╱▏┈┈▇▇▇╱▏▇╱▏┈┈┈
  ┈▇╱▏▁┈▇╱▇╱▏▇╱▏▁┈┈
  ┈▇╱╱╱▏▇╱▇╱▏▇╱╱╱▏┈
  ┈▇▇▇╱┈▇▇▇╱┈▇▇▇╱┈┈

  ReplyDelete
 6. ┈╱╱▏┈┈╱╱╱╱▏╱╱▏┈┈┈ ┈▇╱▏┈┈▇▇▇╱▏▇╱▏┈┈┈ ┈▇╱▏▁┈▇╱▇╱▏▇╱▏▁┈┈ ┈▇╱╱╱▏▇╱▇╱▏▇╱╱╱▏┈ ┈▇▇▇╱┈▇▇▇╱┈▇▇▇╱┈┈

  ReplyDelete
  Replies
  1. ──▒▒▒─▒▒──────▒▒▒▒▒▒▒───────────────────
   ▒▓██████▓▒──▒▓██████▓▒──────────────────
   ─▒▓████▓▒────▒▓▓███▓▒───────────────────
   ─▒▓██▓▒───────▒▓██▒─────────▒▒▒▒▒▒─▒────
   ─▒███▓────────▓██▓▒──────▒▓▓▓▓▓▓██▓▒▒───
   ─▓███▓▒▒▒▒▒▒▒▓███▓─────▒▓██▓▒▒▒▓▓██▓▒───
   ─▓████▓▓▓▓▓▓▓████▓▒───▒███▓▒───▒▓██▓────
   ─▓██▓▒▒───▒▒▒▓██▓▒───▒███▒────▒▓██▓▒────
   ▒███▒───────▒███▓───▒▓██▓────▒▓███▒─────
   ▒██▓▒───────▓███▒───▓██▓───▒▒▓███▓▒─────
   ▓██▓▒──────▒████▒──▒▓██▓▓▒▓▓▓▓███▓▒─────
   ████▓▒───▒▒▓████▓▒─▒▒▓█████▓▒▒▓███▓▒────
   ▓▓▓▓▓▒──▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒──▒▓▓▓▒▒──▒▒▓▓▓▓▒────

   Delete
 7. ───────────────────████▒────────────────
  ────────────────▒████████───────────────
  ──────▓▒───────▓██████████─────────▓▒───
  ────▒██▒──────▒████████████──────▒██▒───
  ──▓████───────██████████████───▓████────
  ──█████──────███████████████───█████────
  ──█████──────████████████████──█████────
  ──█████─────▒████████████████──█████────
  ──█████─────███████░─▒███████░─█████────
  ──█████─────██████─────███████─█████────
  ──█████────░██████─────███████─█████────
  ──█████────▒█████───────██████─█████────
  ──█████────▒█████───────██████─█████────
  ──█████────▒█████───────██████─█████────
  ──█████────▓█████───────██████─█████────
  ──█████────▒█████───────██████─█████────
  ──█████────▒█████───────██████─█████────
  ──█████────≈██████─────███████─█████────
  ──████████▒─██████─────███████─████████▒
  ──████████──███████≈─░███████░─████████─
  ──████████──▒████████████████──████████─
  ──███████▒───████████████████──████████─
  ──███████≈───███████████████───███████≈─
  ──███████─────██████████████───███████──
  ──████▒───────▒████████████────████▒────
  ──▒░───────────███████████─────▒▒───────
  ────────────────▒████████───────────────
  ──────────────────█████▒────────────────

  ReplyDelete
 8. Couple in love

  .♥/(,")\.(".)♥★
  ..★/♥\♥/█\♥★
  .♥_| |__| |_ ♥

  ReplyDelete
 9. Couple in love

  .♥/(,")\.(".)♥★
  ..★/♥\♥/█\♥★
  .♥_| |__| |_ ♥

  ReplyDelete
 10. \ (•_•)
  ) )>
  / \ All the single ladies

  (•_•)/
  <( (
  / \ all the single ladies

  \(●_●)/
  ( (
  / \ NOW PUT YO HANDS UP

  (°u°)
  ~( (~
  | | Oh, whoa oh oh,whoa oh oh

  ReplyDelete
 11. ■□□■■■□■
  ■□□■□■□■
  ■■□■■■□■■

  ReplyDelete
 12. ■□□■■■□■
  ■□□■□■□■
  ■■□■■■□■■

  ReplyDelete
 13. ■□□■■■□■
  ■□□■□■□■
  ■■□■■■□■■

  ReplyDelete
 14. ───────────────────████▒────────────────
  ────────────────▒████████───────────────
  ──────▓▒───────▓██████████─────────▓▒───
  ────▒██▒──────▒████████████──────▒██▒───
  ──▓████───────██████████████───▓████────
  ──█████──────███████████████───█████────
  ──█████──────████████████████──█████────
  ──█████─────▒████████████████──█████────
  ──█████─────███████░─▒███████░─█████────
  ──█████─────██████─────███████─█████────
  ──█████────░██████─────███████─█████────
  ──█████────▒█████───────██████─█████────
  ──█████────▒█████───────██████─█████────
  ──█████────▒█████───────██████─█████────
  ──█████────▓█████───────██████─█████────
  ──█████────▒█████───────██████─█████────
  ──█████────▒█████───────██████─█████────
  ──█████────≈██████─────███████─█████────
  ──████████▒─██████─────███████─████████▒
  ──████████──███████≈─░███████░─████████─
  ──████████──▒████████████████──████████─
  ──███████▒───████████████████──████████─
  ──███████≈───███████████████───███████≈─
  ──███████─────██████████████───███████──
  ──████▒───────▒████████████────████▒────
  ──▒░───────────███████████─────▒▒───────
  ────────────────▒████████───────────────
  ──────────────────█████▒────────────────

  ReplyDelete
 15. ┈╱╱▏┈┈╱╱╱╱▏╱╱▏┈┈┈
┈▇╱▏┈┈▇▇▇╱▏▇╱▏┈┈┈
┈▇╱▏▁┈▇╱▇╱▏▇╱▏▁┈┈
┈▇╱╱╱▏▇╱▇╱▏▇╱╱╱▏┈
┈▇▇▇╱┈▇▇▇╱┈▇▇▇╱┈┈

  ReplyDelete
 16. ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░▓▓░░░▓▓░░░░▓▓░░░▓▓░░
  ░░░░▓▓░▓▓░░░░░░▓▓░▓▓░░░
  ░░░░▓▓▓▓▓░░░░░░▓▓▓▓▓░░░
  ░░░░░▓▓▓░░░░░░░░▓▓▓░░░░
  ░░░░▓▓▓▓▓░░░░░░▓▓▓▓▓░░░
  ░░░▓▓▓▓▓▓▓░░░░▓▓▓▓▓▓▓░░
  ░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓░
  ░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓░
  ░░░▓▓░░░▓▓░░░░▓▓░░░▓▓░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
  ░░▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓░
  ░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░

  ReplyDelete
 17. ░░█▀░░░░░░░░░░░▀▀███████░░░░ ░░█▌░░░░░░░░░░░░░░░▀██████░░░ ░█▌░░░░░░░░░░░░░░░░███████▌░░ ░█░░░░░░░░░░░░░░░░░████████░░ ▐▌░░░░░░░░░░░░░░░░░▀██████▌░░ ░▌▄███▌░░░░▀████▄░░░░▀████▌░░ ▐▀▀▄█▄░▌░░░▄██▄▄▄▀░░░░████▄▄░ ▐░▀░░═▐░░░░░░══░░▀░░░░▐▀░▄▀▌▌ ▐░░░░░▌░░░░░░░░░░░░░░░▀░▀░░▌▌ ▐░░░▄▀░░░▀░▌░░░░░░░░░░░░▌█░▌▌ ░▌░░▀▀▄▄▀▀▄▌▌░░░░░░░░░░▐░▀▐▐░ ░▌░░▌░▄▄▄▄░░░▌░░░░░░░░▐░░▀▐░░ ░█░▐▄██████▄░▐░░░░░░░░█▀▄▄▀░░ ░▐░▌▌░░░░░░▀▀▄▐░░░░░░█▌░░░░░░ ░░█░░▄▀▀▀▀▄░▄═╝▄░░░▄▀░▌░░░░░░ ░░░▌▐░░░░░░▌░▀▀░░▄▀░░▐░░░░░░░ ░░░▀▄░░░░░░░░░▄▀▀░░░░█░░░░░░░ ░░░▄█▄▄▄▄▄▄▄▀▀░░░░░░░▌▌░░░░░░ ░░▄▀▌▀▌░░░░░░░░░░░░░▄▀▀▄░░░░░ ▄▀░░▌░▀▄░░░░░░░░░░▄▀░░▌░▀▄░░░ ░░░░▌█▄▄▀▄░░░░░░▄▀░░░░▌░░░▌▄▄ ░░░▄▐██████▄▄░▄▀░░▄▄▄▄▌░░░░▄░ ░░▄▌████████▄▄▄███████▌░░░░░▄ ░▄▀░██████████████████▌▀▄░░░░ ▀░░░█████▀▀░░░▀███████░░░▀▄░░ ░░░░▐█▀░░░▐░░░░░▀████▌░░░░▀▄░ ░░░░░░▌░░░▐░░░░▐░░▀▀█░░░░░░░▀ ░░░░░░▐░░░░▌░░░▐░░░░░▌░░░░░░░ ░╔╗║░╔═╗░═╦═░░░░░╔╗░░╔═╗░╦═╗░ ░║║║░║░║░░║░░░░░░╠╩╗░╠═╣░║░║░ ░║╚╝░╚═╝░░║░░░░░░╚═╝░║░║░╩═╝

  ReplyDelete
 18. Pour divers artistes, l'art est une façon de s'exprimer. Vous avez peut-être vu une peinture à l'huile abstraite, bien que vous ne puissiez pas reconnaître les motifs et les traits des artistes, c'est très important pour le peintre. pascal robaglia Pour lui, il représente son émotion et son caractère. Cela peut symboliser sa colère et sa frustration.

  ReplyDelete

We would love to hear your feedback, so please don't hesitate to comment. :)

.

Enjoy Cool Symbols To Copy and Paste!

㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉·¨…¦┅┆➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ α ɐ β ɔ 卐 ™ © ® ¿ ¡ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ℅ № ⇨ ❝ ❞ ℃ ∃ ┈ ℑ ∧ ∠ ∨ ∩ ⊂ ⊃ ∪ ⊥ ∀ Ξ Γ ə ɘ ε ɟ ɥ ɯ и η ℵ ℘ ๏ ɹ ʁ ℜ я ʌ ʍ λ ℓ ч ∞ Σ Π ⌥ ⌘ ¢ € £¥ Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ╧ ╨ ╤ ╥ ╙ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ╒ ╓ ╫ ╪ ┘ ツ ♋ 웃 유 Σ ⊗ ♒ ☠ ☮ ☯ ♠ Ω ♤ ♣ ♧ ♥ ♡ ♦ ♢ ♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ♏ ╘ ┌ ╬ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☻ ☺ ۞ ۩ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧ ∞ ♂ ♀ ☿ ❤ ❥ ❦ ❧ ™ ® © ✗ ✘ ⊗ ♒ ▢ ╛ ┐ ─ ┼ ▲ △ ▼ ▽ ◆ ◇ ○ ◎ ● ◯ Δ ◕ ◔ ʊ ϟ ღ 回 ₪ ✓ ✔ ✕ ✖ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ └ ┴ ┬ ├ ┊╱ ╲ ╳ ¯ – — ≡ ჻ ░ ▒ ▓ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ █ ▌ ▐ ▀ ▄ ◠ ◡ ╭ ╮ ╯ ╰ │ ┤ ╡ ╢ ╖ ╕ ╣ ║ ╝ ╜ ╞ ╟ ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ═ { 。 ^ ◕ ‿ ◕ ^ 。 } ( ◕ ^ ^ ◕ ) ✖ ✗ ✘ ♒ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧ ♱ ♰ ♂ ♀☿ ❤ ❥ ❦❧ ™ ® © ♡ ♦ ♢ ♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☻ ☺ ☹ ☮ ۞ ۩ ε ї з ☎ ☏ ¢ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✍ ✌ ☢ ☣ ☠ ☮ ☯ ♠ ♤ ♣ ♧ ♥ ♨ ๑ ❀ ✿ ψ ♆ ☪ ☭ ♪ ♩ ♫ ʊ ϟ ღ ツ 回 ₪ 卐 © ® ¿ ¡ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ℅ № ⇨ ❝ ❞ ℃ ◠ ◡ ╭ ╮╯╰ ★ ☆ ⊙ ¤ ㊣ ★ ☆ ♀ ◆ ◇ ™ ║ ▼ ╒ ▲ ◣ ◢ ◥ ▼ △ ▽ ⊿ ◤ ◥ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅ ▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓 ≡☌ ╝╚╔╗╬ ═╓╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛┳⊥ ﹃﹄┌ ┐└┘∟「 」↑↓→ ←↘↙♀ ♂┇┅﹉﹊ ﹍﹎╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵∴‖ ︱︳︴﹏ ﹋﹌♂♀ ♥♡☜☞☎ ☏⊙◎☺☻ ►◄▧▨ ♨◐◑↔↕ ▪▫☼♦▀ ▄█▌▐ ░▒▬♦◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤▥▦▩ ぃ◘◙◈♫ ♬♪♩♭♪ の☆→あ £❤。◕‿ ◕。✎✟ஐ ≈๑۩ ۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲❈➹ ~.~◕ ‿-。☀☂☁ 【】┱┲❣ ✚✪✣ ✤✥ ✦❉ ❥❦❧❃ ❂❁❀✄☪ ☣☢☠☭♈ ➸✓✔✕ ✖㊚㊛ *.:。 ✿*゚‘゚・ ⊙¤㊣★☆ ♀◆◇ ◣◢◥▲△▽⊿◤ ◥▆▇ ██■▓ 回□〓≡╝ ╚╔╗ ╬═╓╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛ ┳⊥﹃﹄ ┌┐└┘∟ 「」↑↓ → ← ↘ ↙♀♂┇┅﹉ ﹊﹍﹎ ╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵ ∴‖ ︱︳ ︴﹏﹋﹌ ♂♀♥♡☜ ☞☎☏⊙ ◎☺☻►◄ ▧▨♨◐◑ ↔↕▪▫ ☼♦▀▄█ ▌▐░▒▬ ♦◊◦☼ ♠♣▣▤▥ ▦▩ぃ◘◙ ◈♫♬♪ ♩♭♪の☆ →あ£❤。 ◕‿◕。 ✎✟ஐ≈ ๑۩۩.. ..۩ ✉ ✍ ✎ ✏ ✐๑✲❈ ➹ ~.~◕‿-。 ☀☂☁【】 ┱┲❣✚ ✪✣✤✥ ✦❉❥❦ ❧❃❂❁❀ ✄☪☣☢☠ ☭♈➸✓✔✕✖㊚ ㊛♧♤♧♡♬♪*.:。✿*゚ ‘゚・ ◊♥╠═╝▫■๑»«¶ஐ©† εïз♪ღ♣ ♠•± °•ิ.•ஐ இ * × ○ ▫ ✑ ✒ ⌨ ۩ ๑ ๑۩ ۞ ۩ ┭┮┯♂ • ♀ ◊ © ¤ ▲ ↔ ™ ® ☎ ε ї з ♨ ☏ ☆ ★ ▽ △ ▲ ∵ ∴ ∷ # ♂ ♀ ♥ ♠ ♣ ☹ ☺ ☻┌ ┍┎ ┏ ┐ ┑┓ ♭♫♪ﻬஐღ ↔↕↘••● ¤╬﹌▽☜♥☞ ♬✞♥♕☯☭☠☃ ─ ━ │ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ≨ ≩╨╩ ╪ ╫ ╬╏═≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒ ≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡≢ ≣ ≤ ≥ ≦≧␛ ␡ ␚ ␟ ␘ ␠ ␤ ␋ ␌ ␍ ␎ ␏ ␐ ␑ ␒ ␓ ␔ ␕ ␖ ␗ ␙ ␜ ␝ ␞╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛╡ ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁ ╂ ╃ ╓ ╔ ╕ ╖ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ‟ †‡•‣▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏ ▐ ░ ▒ ▓ ▔ ▕ ■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭▮▯╭ ◞ ◟ ◠ ◡ ◢ ◣ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♝ ♞ ♟ ♠ ♡ ♢ ♣ ☔ ☕ ☖ ☗ ☘ ☙ ☊ ☋ ☌ ☍ ☎ ☏☐ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻ ╼ ╽ ╾ ╿ ▰ ▱ ◆ ◇ ◈ ◉ ◊ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◤ ◥ ◦ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ◬ ◭ ◮ ◯◽ ◾ ◿ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☑ ☒ ☓ ♅ ♆ ♇♜ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡⇢⇣☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ℕ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ♰ ♱ ´ ῾ ‐ ‑ ‒ – — ― ‖ ‗ ‘ ’ ‚ ‛ “ ” „ ℋ ℌ ℍ ℎ ℏ ℐ ℑ ℒ ℓ ℔․ ‥ … ‧ ‰ ‱ ′ ″ ‴ ‵ ‶ ‷ ‸ ‹ › ※ ‼ ‽ ‾ ‿ ⁀ ⁁ ⁂ ⁃ ⁄ ⁅ ⁆ ⁑ ⁞ ₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥ ₦ ₧ ₨ ₩ ₪ ₫ € ₭₮ ₯ ℀ ℁ ℂ ℃ ℄ ℅ ℆ ℇ ℈ ℉ ℊ № ℗ ℘ ℙ ℚ ℛ ℜ ℝ ℞ ℟ ℠ ℡ ™ ℣ ℤ ℥ Ω ℧ ℨ ℩ K Å ℬ ℭ ℮ ℯℰ ℱ Ⅎ ℳ ℴ ℵ ℶ ℷ ℸ ⅍ ⅎ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ⅟ ⇍ ⇎ ≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿ ⊀ ∏ ∐ ∑ −∓⁰ ⁱ ⁲ ⁳ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼ ⇽ ∔ ↶ₐ ₑ ₒ ₓ ₔⅠ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ ⅺ ⅻ ⅼ ⅽ ⅾ ⅿ ╢ ↵ ↷← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳↴ £ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ∽∾⊣ ⊤⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯ ⇰ ⇱ ⇲ ⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇾ ⇿ ∀ ∁ ∂ ∃ ∄ ∅ ∆ ∇ ∈ ∉ ∊ ∋ ∌ ∍ ∎ ◙ ▤▥▦▧▨ ▩ ♤ ♧♡∕ ∖ ∗ ∘ ∙ √ ∛ ∜ ∝ ∞ ∟ ∠ ∡ ∢ ∣ ∤ ∥ ∦ ∧ ∨ ∩ ∪ ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳ ∴ ∵ ∶ ∷ ∸ ∹ ∺ ∻ ∼ ∿ ≀ ≁ ≪ ≫ ≬ ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≷ ≸ ≹ ⁇ ⁈ ⁉ ‼ ‽ ⁇ ⁈ ⁉ ‼ ‽ ™ © ®⍘ ⍙ ♬ ♭ ♮ ♯♰♱⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊌ ⊍ ⊎ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ⊓ ⊔ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢⊥⌕⌖ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓⋟ ⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⌓⌔⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍ ⋎ ⋏ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⋔ ⋕ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ♤ ♥♦♧♨ ⋤ ⋥ ⋦ ⋧ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ◐ ◑ ☢ ⊗ ⊙ ◘❃ ❂ ○ ◎ ● ◯ ◕ ◔ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ♩ ♪ ♫ ♜ ♝⋭ ⋮ ⋯ ⋰ ⋱ ⋲ ⋳ ⋴ ⋵ ⋶ ⋷ ⋸ ⋹ ⋺ ⋻ ⋼ ⋽ ⋾ ⋿ ⌀ ⌁ ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ ⌌ ⌍– ぱ ⌎ ⌐ ⌑⌒♔ ♕ ⌗ ⌘ ⌙ ⌚ ⌛ ⌜ ░ ▒ ▓ ▔ ▕ ª ↀ ↁ ↂ Ↄ ↄ ↅ⍚ ␋ ␢ ␣ ─ ━ │ ┃ ⌾ ⌿ ⍀ ⍁♞ ♟ ♠ ♡ ♢♣⌝ ⌞ ⌟ ⌠ ⌡ ⌢ ⌣ ⌤ ⌥ ⌦ ⌧ ⌨ 〈 〉 ⌫ ⌬ ⌭ ⌮ ⌯ ⌰ ⌱ ⌲ ⌳ ⌴ ⌵ ⌶ ⌷ ⌸ ⌹ ⌺ ⌻ ⌼ ⌽ ⍂ ⍃ ⍄ ⍅ ⍆ ⍇ ⍈ ⍉ ⍊ ⍋ ⍌ ⍍ ⍎ ⍏ ⍐ ⍑ ⍒ ⍓ ⍔ ⍕ ⍖ ⍗ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♖ ♗ ♘ ♙♚♛頹 – 衙 – 浳 – 浤 – 搰 – 煤 – 洳 – 橱 – 橱 – 煪 – ㍱ – 煱 – 둻 – 睤 – ㌹ – 楤 – ぱ – - 椹– 畱 – 煵 – 田 – つ – 煵 – 엌 – 嫠 – 쯦 – 案 – 迎 – 是 – 從 – 事 – 網 – 頁 – 設 – 計 – 簡