Loading...

Happy Birthday Balloon ASCII Text Art


...,- " " " -.
. / ...(✿) .. \
.: .(✿) ...... ; ... ,- " " "-.
.\............ / .. / ..(✿) .. \
. \ ......... / ... :.(✿) ..... ;
... `.. ,, ..´ .... :.......... /
..... /♥\ ........ \ ........ /
....... ) .......... `. ,, .´
...... ( ............. /♥\
....... ) ............ (
...... ( .............. )
....... ) .*.....*.....*
....♫♪հձթթყ ъﻨгէհժձყ  ♫
____♥♥♥♥♥
__ ♥♥♥♥♥♥♥♥
__♥♥♥♥♥♥♥♥♥
__♥♥♥♥♥♥♥♥♥
__ ♥♥♥♥♥♥♥♥
____♥♥♥♥♥
_______♥
______♥___
_____♥ ___
______♥
_____♥-_
____♥.__
____♥


____♥♥♥♥♥
__ ♥♥♥♥♥♥♥♥
__♥♥♥♥♥♥♥♥♥
__♥♥♥♥♥♥♥♥♥
__ ♥♥♥♥♥♥♥♥
____♥♥♥♥♥
_______♥
______♥___
_____♥ ___
______♥
_____♥-_
____♥._
____♥
,,,,,,,,,,,,,,HHHHHH,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,HHHHHHHHHHH,,,,,,,,,
,,,,,,HHHHHHHHHHHHHHH,,,,,
,,,,HHH,,,HHHHHHHHHHHH,,,,
,,,HH,,,,HHHHHHHHHHHHHH,,
,HH,,,,HHHHHHHHHHHHHHHHH
,HH,,,,HHHHHHHHHHHHHHHHH
HHH,,,HHHHHHHHHHHHHHHHH
HHH,,,HHHHHHHHHHHHHHHHH
HHH,,,HHHHHHHHHHHHHHHHH
,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
,,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
,,,HHHHHHHHHHHHHHHHHH,,,
,,,,,HHHHHHHHHHHHHHHH,,,,
,,,,,,,HHHHHHHHHHHHH,,,,,,,
,,,,,,,,,,,HHHHHHHHH,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,!!HAPPY BIRTHDAY!!,,,,,

─▄▓▓▄─▄▓▓▄───▄▓▓▄─▄▓▓▄
▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░─░░▓▓▓▓▓▓▓▓▓
▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓
▀▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▀
──▀▓▓▓▓▓░░░░░░░▓▓▓▓▓▀
────▀▓▀──░░░░░──▀▓▀
─────)─────░░─────)
─────\─────(──────(
──────\─────)─────/
───────\────(─────/
────────\────)───/
─────────\───\──/
──────────\──|/
──☺☺☺☺╔╗☻☻☻
──☺☺☺☺║╚╦═╗╔═╦═╦╦╗
──☺☺☺☺║║║╬╚╣╬║╬║║║
──☺☺☺☺╚╩╩══╣╔╣╔╬╗║
──☺☺☺☺─────╚╝╚╝╚═╝
╔╗╔╗─╔╗╔╗─╔╗
║╚╬╬╦╣╚╣╚╦╝╠═╗╔╦╗
║╬║║╔╣╔╣║║╬║╬╚╣║║
╚═╩╩╝╚═╩╩╩═╩══╬╗║
──────────────╚═╝

____
▓▓▓▓
___
▓▓▓▓
__
▓▓▓▓▓▓▓
__
▓▓▓▓▓▓▓
___
▓▓▓▓
____
▓▓▓▓____▓▓▓▓
_______●____
▓▓▓▓
_______●___
▓▓▓▓▓▓▓
______●____
▓▓▓▓▓▓▓
_____●______
▓▓▓▓
______●______
▓▓▓▓
_______●_______●______
████
____________
__●_____█████
_______
___░░_●___█████
_______
___░░__░░_███████
______
░░___I'___░░__ ████
_______I___
▒▒___I_____███▌
______
▒▒__▒▒__▒▒_____
______
▒▒__▒▒__▒▒_____
______
▒▒__▒▒__▒▒____
______
▒▒__▒▒__▒▒___
______
▒▒__▒▒__▒▒__
___
██████████████
___
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
___
██████████████
___
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
_
█████████████████
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Happy birthday to you!
Happy birthday to you!
Happy birthday, dear "____" 
Happy birthday to you!
♬♬♬ May all your wishes come true true! ♬♬♬ 
★☆★ ___________________ ★☆★
No comments:

Post a Comment