Cute Baby Text Art | ASCII Art

______________________ $$$___$$$
_____________________ $$$$$_$$$$$
_____________________ $$$$$$$$$$$
______________________$$$$$$$$$$
_________________________ $$$
__________________________$$
__________________________$$
__________________________$$
__________________________$$
__________________________$$
__________________________$$_
________________________$$$$$$
_______________________$$$$$$$$$
__________________$$$$$$$11111$$$$$
________________$$$$11111111111111$$$
_______________$$1111111111111111111$$
_____________$$$111111111111111111111$$
_____________$$11111111111111111111111$$
____________$$1111111111111111111111111$$
____________$111111111$$$$$$$$$$$$$$$$11$$
____________$1111111$$$_______________$11$
____________$11111$$$_$$$$_______$$$$__$1$$
____________$1111$$__$$__$_____$_$__$$__$$$
____________$111$____$________$$_____$___$$$$$$
____________$$1$$________________________$$_$$$$$
_______$$$$_$$1$____________$$$$$$________$$___$$
__$$$$$$_$$__$1$_____________$$$$_________$$$$$$
__$$__$___$$$$$_______________$$_________$77$$
_$$$$______$77$$$_______________________$77$$
_$$$______$77777$$$___________________$$7$$$
__$$$$$$$$777777777$$$____________$$$$77$$
_______$$$$$$777777777$$$$$$$$$$$$$777$$$
___________$$$$$$7777777777777$$$7777$$
_______________$$$$$$7777777777$$$77$$
___________________$$$777777777$$$777$
_____________________$$777777777$7777$$
_____________________$777777777777777$$
____________________$$7777777777777777$
____________________$$7777777777777777$
____________________$$7777777777777777$$
____________________$$$777777777777777$$
____________________$??$$$$$$$$$$$$$$$$
___________________$$??????$$$$$??????$
___________________$$??????$$_$??????$$
__________________$$??????$$__$???????$$$
__________________$$??????$$__$??????????$$
_________________$$????????$__$$?????????$$
_________________$$???????$$___$$$$$$$$$$
__________________$$$$$$$$
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓████████▓░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███▒░░░░░░░███░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▓░░░░░░░░░░░░██▓░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░▒█░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░
░░░░░░░░░░░░░░░█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░
░░░░░░░░░░░░░░▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▒░
░░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█░
░░░░░░░░░░░░░▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░
░░░░░░░░░░░░░█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░
░░░░░░░░░░░░░█░░░░▒▓▓█▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░█▒
░░░░░░░░░░░░░█░▒████▓▓▓▓████▓░░░░░░░░░▓▒
░░░░░░░░░░░░▓█░▓▒░░░░░░░░░░▒▓██▒░░░░░░▓▒
░░░░░░░░░░░░█▒░░░░▒░░▒▒▒▒░░░░░▒██░░░░░█▒
░░░░░░░░░░░░█░░▓█▓▒██░▒▒▓▓█▓▒░░░▓█▒░░░█░
░░░░██░░░░░░█░█▒░░░██░░░░░░▒▓█▒░░░█▒░░█░
░░▓████▓█▓░░██░░░░░██░░░░░░░░░▒▓░░░█░░█░
░▒███░██░█░█▓▒░░░░░██░░░░░░░░██▒█▒░░░▓█░
░▓█░░░░░░█░█▒▒░░░░▒██░░░░░░░░██░░█▓░░█▓░
░█▒░░░░░▓█░█▒░░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░█▒░█▒░
░██░░░░░▓███▒░░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░░▓░█░░
░░██░░░░▓░▓██░░░░░░░░░░██░░░░██░░░░▓██░░
░░░▓█░░█░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░
░░░░▓██▒░░░░▒▓░░░░░░░▓▓▓▓▓░░░░░░░░▒▒█░░░
░░░░░░█▒░░░░░▓▒░░░░░░▓░░░▓░░░░░░░░▒▓█░░░
░░░░░░░██░░░░░█▓░░░░░▓░░▓░░░░░░░░░▒█▓░░░
░░░░░░░░▓██░░░░▓█▒░░░░▓▓░░░░░░░░░░▓█░░░░
░░░░░░░░░░███░░░░▓█▓░░░░░░░░░░░░░▓█▓░░░░
░░░░░░░░░░░░██░░░░▒████▒▒▒░░░░░▓███░░░░░
░░░░░░░░░░░░░▒█▒▓░░░▒██▒▓▓▓▓████▒░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░▒█▒░░░░░██░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░▓░▓░░▓░░░█▓░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░█░░░▓▒░▓░░▓░░░░█▒░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░▓█░░░▓▒░█░░▒█▓█▒░█░░░░░░░░
░░░░░░███▒░░░░█▓░░░░██▒░░██░▒▒░█░▒██░░░░
░░░░░██▒██▒░░░█░░░░░░░░░▒█░░█▓░██████▓░░
░░░░█▓░░▒▒█░░░█░░░░░░░░░▒█▒██▓░█▓░░░░█▒░
░░░▒█░░░▓░█░░███▒░░░░░░░██░░▒▒██░▓░░░▒█░
░░░█▓░░░▓░████░░█▒░░░░░██▓▓░░▓██░▓░░░░█░
░░░█░░░░▓░█░░░█░░▒░░░░░█▓░░░█▓░▓░▓░░░░█░
░░░█░░░░▓░▓░░░░█░░░░░░▒▓▓▒░█▒░░▒▒▓▒░░░█▒
░░░█░░░▒▓░░░░░░░██░░░░▒▓█▓█▓░░░░▓▒▓░░░▓▒
░░▒█░░░▓▒░░░░░░░░██░░░▓█▒▓░░░░░░░░█░░░▓█
█▓▓█░░░▓░░░░░░▒▓█▓▓███████▒░░░░░░░▓▒░░██
░░░▒█▓▓░░▒▓█████████████▒▓█████▓░░░█▒▒█░
░░░░▒████▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓███▓██░░


_________________________________¶¶¶¶¶¶¶
________________________________¶¶______¶¶¶
_______________________________¶¶__________¶
______________________________¶¶___________¶¶
_______________________________¶____________¶
_______________________________¶¶_¶________¶
________________________________¶_¶_______0¶
_________________________________¶_¶¶¶______¶
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶_________¶3
_________________¶¶§§§§§§¶¶¶¶¶¶¶___¶___¶___¶
_______________¶¶§§§§§§§§¶_________¶¶__¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶§§§§§§§§¶__________¶__¶_¶
_¶¶_____¶¶¶¶__¶__¶¶§§§§§§¶___¶¶_____¶_¶¶_¶
¶__¶¶¶¶______¶¶___¶¶§§§§§¶___¶¶____¶¶¶¶__¶¶
¶¶¶____¶¶¶¶_¶¶_____¶§§§§§¶___¶¶____¶__¶____¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶§§§§¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶_¶¶
___¶¶____________¶__¶¶¶¶¶_____¶¶___________¶¶__¶¶¶
___¶__¶¶_______¶¶_________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶__¶___¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶


.
        lllllll_______
       _,_ llllllllllll\
___     /  \ llllllllllll\
  \    | @ @ | llllllllllll\
  \-----oOO---Ooo-------------/
   \lllllllllllllllllllllllll/
   \lllllllllllllllllllllll/
    \lllllllllllllllllllll/
      //      \\
      ||       ||
      OO       OO.

    ,,,    _,_    _@_    _(_    _?_    >*<
   _/. .\_  _/- -\_  _/, ,\_  _/' '\_  _/a a\_  _/. .\_
  (.\_o_/.) (.\_-_/.) (,\_e_/') (.\_^_/.) (.\_~_/') (.\_c_/.)
  (.`,.`'.') (.`,.'.'.) (.`'.,'.') ('.,'.`'.) (.'.,'.`.) (.,'.,'',)
   ('.`,'`,) ('.`,'',) ('.','.`) ('.,'.',) ('.,'.`.) (',.'`.,)
   ('.`,'`)  ('.','`)  (.'.,'.)  ('.`.,')  ('.','')  (.'.'.')
    `--'"`   `--'"`   `--'"`   `--'"'   `--'"'   `--'"'
.


       _)_
      .-'(/ '-.
     /  `  \
     / -   - \
    (` a   a `)
     \   ^   /
     '. '---' .'
     .-`'---'`-.
     /      \
    / / '  ' \ \
   _/ /|    |\ \_
   `/|\` |+++++++|`/|\`
     /\    /\
     | `-._.-` |
     \  / \  /
     |_ |  | _|
     | _|  |_ |
     (ooO  Ooo)
.


     .
   . : .
    '.@.'
    /^\
    /  \
   /   \
   @@@@@@@@@
  / 6 6  \
  (  ^   ,)
  \  __,  /-._
   `._____.'\  `--.__
      \\/     `/``"""'-.
       /  )   /     :
       |  /\  | .--.   :
       / /\ `\  \/  `.__.:.____.-.
      / / /`\ `\`/  .-"..____.-.  \
    _.-' /_/  `\ `\        \-. \
    `=----'    `\ `\--------'""`-. \ `"
            `-./       `"


.
    ,
   ,x?n=4??$$n.
  -Lb$;zPs$Lb;d)%.
 ;d$$$$$$$$$$$$b$;-
 $$$$$$$$$$$$$$$$$;-
 ?$$$$$$$$$$$$$$$$"
 .d$$$$$$$$$$$$$$$$.
 `$$c,,$$$bc,,d$$>"
  ?$$$$$eed$$$$$F
  "?$$$L,J$$$F)ee,
    """";zd$$$$$$$ec,
     .dF$$$$$$$$$$$$$$$eeu,,.;;!!!!!!!!!i;
     <Fd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P,!!!!!!!!!!!!!!i
     '$$$$$$$'<$$$$$$$$$$":!!!'!!!''(!!!!!!!>
      $$$$$$'d$$$$$$$$$P.<!'./` -'`((((!!!!!!
      $$$?$'$$$$$$$$$$$ !' `,cucucuc, `'!!!!'
      $$Jz".,"?$$$$$$$F  u$$$$$$$$$$$r `!'
     d$$$$ d$$$  """"" d$$$$$$$$$$$$" ueP
     -$$$$"ci"$"     $$$$$$$$$$$P".,d$$    __  e$ec.
  e=7?Rbi3P ??$$P     d$$$$$$$$P" <PF??? ..,,ccd$$$$c,`""??$$eec,_
   -?F""""        ?$$$$$$$$$b$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$r."""""""
               `""""""""""""""""""""```    """``
==================================================
======================░░▓▒▓▒▒=====================
===================░▓██████████▓==================
==================▓██████████████=================
=================▓████████████████================
=================█████████████████▓===============
================▒███████▓███▓█▓█▓█▓░==============
================███▓█▓█▓█▓▓▒▓▒▓▒▓▓█▒==============
================▓█▓█▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▓▓==============
================▓██▒▒▒▓░▒░▒░▒▒▒░▒▒█▒==============
=================█▓▓░▒░░=░=░=░░▒░▒▓▒==============
===============▒▓░▓▒▒▒▒░▒░░░▒░▒▒▒▒█▒==============
===============▓▓▓▓▓▒▒▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒█▓░==============
================▒▓█▓▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▓▓▓█░==============
=================░▓█▒▒▒▓▒▓▓█▓█▓█▓█▓░==============
==================░▓▓▒▒▒▓▓█▓█▓▓▓▓▒█░==============
===================█▓▒░▒▒▓▒▒=░=░░▓▓░==============
==============░░▒░▒▒█▒▓░▒░▒░░░▓▒▓▓▓===============
============░▒░░===░▒██▓▓▓▓█▒▓██▓▓░===============
==========▒▒▒░░======▒█████▓▓▓█▓▓▒▓▒▒=============
=========▓▒▒=====▒▒░===▒▒█▓█▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓============
======░▒▓▒░====▒█▓▓░░=====░░▒▒▓▒▒▒▒▒█▓█▒==========
======▒▓░░===▒▓█▓▓░░=░=░=====░=░▒▓▓█▓█▓█▒=========
=====░▓===▒▓███▒░=░=░=░=░=░=░=░░░▒███▓█▓█░========
====░▓░░=░░▓▓▓▒░=░=====░=░=░=▒░░░▒▒███▒░░▓========
====▒▓▓=░=====░░░=▒░▒░▒=░░▒░▒░▒░▓▒==█▓░==░▒=======
=====▓▓▒=====░==░▒░▒▒▓▒▓▒▒░▒▒▓▒▓▓█==▒█▒==▒▒=======
======███▒▒=░====░▒=░░▒=░=░░▒░▒░▓▒▒==▒█▒░░▓=======
=======▓██▓█▓▓░░=░▒░=░=░=░=░░░=░░▓░===░▓▒▒▒▒░=====
==========▒▓▓▒██▓▒▓▒▓=▒░░░▒=░░▒░▓▒▒====░█▓▒░▓=====
==============▒█▓█▓█▓▓▒▓▒▓▒▓░░░░▒█░=====░▒░▒░▓====
==============▓▓▓░▓▒▓▓▓▒▓▒▓▒▓░░░▓▓==========▒▓▒===
=============▒▓▓===░░▓▒▓▒▓▒▓▒▓░▓▓▓===========░====
============░▒▓▒▒=░=░===░░▒░▒░▒▒█▒================
============▒▓░▒▒▒░░░░░░=░░▒=░░▓▓░================
===========░█▒▒=▒▒▒░▒░▒░▒░▒░▒░▓▓█=================
===========▓▒▓▒▒░▒░▒░▓▒▓▒▓▒▓▒▓▓█▒=================
==========▒▒▒░▒░▓▒▒░▓▒▓▒▓▒▓▒▓▓█▓▓=================
==========▒▓░░░▒░▓▒▓▒▒=====░░░=▒▒░================
==========▓▒░░▒▒▒▒▓▓▓=========░░░=================
=========░▒▓=░░▒▒▓▓▓▒▒=======░=▒░=================
==========▓▒░=░=▒▒▓▒▓░========░░░=================
=========░▓▓=░=░=░░▓▒▓░░▒▓▒▓▒▓▒░=░================
==========▓▒▒░░=░=░▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒▓░==================
=========░▓▓░░░░=░░▓▓▓▒▓▓▓▒▓▒▒▒▓==================
==========▓▓▒=░░░=▒▒▓▓█▓▓▒▓▒▓▒▓▓▓=================
==========░█▒▒░░░░░▓▒▓██▒░░▓▒▒░▓▒=================
==========▒▓▓░▒░▒░▒▒▓▒█▒░=░===░░▒=================
==========░█▓▒░▒░▓▒▓▒=▒█▒░░░===▓▒=================
===========▒█▒▒░▒▒█▓░==▓▓░░░░=░▒▓=================
===========▓▓▓▒▓▒▓▓█===░▒▓░░░▒▒▓░=================
===========▒▓▒▒▒▒▒█▒===░▓▒▒▒▓▒▓▓==================
===========▓▒▓▒▓▒█▓░===▒▓▓▒▒▒▓▓▓==================
==========░▓▓▒▓▓██▒====░█▓█▓███===================
==========░▓░░=▒░▓=====▒▓▓▓███▓===================
==========░▓▓░░=░▒▒====▒█▒▓▒▓▓▓===================
===========▓▓▒░▒░▓░====▓▓▓▒▓▓█░===================
===========░█▒▒░▒▒▒====▒█▓▓▓█▓====================
============▒█▒▒▒▓░====░▓█▓█▓▒====================
=============▓▓▒▒▒░====░▓▒▒▒▓=====================
=============▓▓▒=░=====▓▓▓=▒▒▒░▒░▒▒▒▒▒░░==========
=============▒▓░==░=▒▒▓▒█▒░░▒░▒▒▓▒▓▒▓▒▓▒==========
=======░░░░▒░▓▓▒=░░▒▒▓▒▒▒▓░==░░▓▒▓▒▓▒▓▒▓▒░========
======▓▒▓▒▓▒▓▓█▒░=░░▒░▓▒▓▒▓░░=░░░=░=░=░=░=========
=====▒▒▓▒▓▒▓▒▓▓█▒▒▒▓▒▓▒▓▓▓▒▓░▒░░==================
====░▒▓▒▓▒▒░░===▒░▒░▒░▒░▒=░===░===================
=======░░▒░=======================================░░░░░░░░░░░░░░░░░██████
░░░░░░░░░░░░░█████░░░░█████
░░░░░░░░░░███░░░░░████░░░░░███
░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░████░░░░█
░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░██
░░░░░░██░░░░░██░░░████████░░░░░░██
░░░░░░██░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░██
░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
░░░░░██░░░░░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░░░██
░░░░██░░░░░░░███░░░░░███░░░███░░░░░██
░░░░██░░░░░░░░█░░░░░░░░██░░░█░░░░░░████
░████░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░██░██
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░██░██
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████
██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
░█████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██
░░░░░░░██░░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░██
░░░░░░░░██░░░░░░░░░██████░░░░░░██░░░░████
░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░███░░░░░██░░██
░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░█████░░░░░░░░███████
░░░░░░░░░░░░░░░█████████░██░░░░░░░░░██░░█░██
░░░░░░░░░░░░░░░░░███░░░░░█░██░░░░░░██░░░████
░░░░░░░░░░░░░░░░██░███████░░██░░███░░░░░░██
░░░░░░░░░░░░░░░░███░░░░░░███░████░██░░░░██
░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░██░░░░██░░██
░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░██░░░░████
░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░██
░░░░░░░░░░░░░░██░░░░█░░░░░░░█░░░█████
░░░░░░░░░░░░░██░░░░███░░░░░███░░░██
░░░░░░░░░░░░░██░░░█████░░░█████░░██
░░░░░░░░░░░░██░░░███████░██████████
░░░░░░░░░░░████████████████████████
░░░░░░░░░░░░██░░░██░░██████░███████
░░░░░░░░░░░░██░░░██░░░░███░░░░███░██
░░░░░░░░░░░░██░░░██░░░░░█░░░░░░█░░██
░░░░░░░░░░░░██░░░██░░░░░░░░░░░░░░░██
░░░░░░░░░░░░███░░██░████████████████
░░░░░░░░░░░░████████████████████████
░░░░░░░░░░░░███████████████████████
░░░░░░░░░░░░░████████████████████
░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░██░██░░░░██
░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░██░░░░████
░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░██░████░░░█████████
░░░░░░░░░░░░░░█████████████░████░░░░░░░░░██
░░░░░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░██
░░░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████████
░░░░░░░░░░░█████████████████████

No comments:

Post a Comment

We would love to hear your feedback, so please don't hesitate to comment. :)

.

Enjoy Cool Symbols To Copy and Paste!

㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉·¨…¦┅┆➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➒ ➓ α ɐ β ɔ 卐 ™ © ® ¿ ¡ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ℅ № ⇨ ❝ ❞ ℃ ∃ ┈ ℑ ∧ ∠ ∨ ∩ ⊂ ⊃ ∪ ⊥ ∀ Ξ Γ ə ɘ ε ɟ ɥ ɯ и η ℵ ℘ ๏ ɹ ʁ ℜ я ʌ ʍ λ ℓ ч ∞ Σ Π ⌥ ⌘ ¢ € £¥ Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ╧ ╨ ╤ ╥ ╙ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ╒ ╓ ╫ ╪ ┘ ツ ♋ 웃 유 Σ ⊗ ♒ ☠ ☮ ☯ ♠ Ω ♤ ♣ ♧ ♥ ♡ ♦ ♢ ♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ♏ ╘ ┌ ╬ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☻ ☺ ۞ ۩ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧ ∞ ♂ ♀ ☿ ❤ ❥ ❦ ❧ ™ ® © ✗ ✘ ⊗ ♒ ▢ ╛ ┐ ─ ┼ ▲ △ ▼ ▽ ◆ ◇ ○ ◎ ● ◯ Δ ◕ ◔ ʊ ϟ ღ 回 ₪ ✓ ✔ ✕ ✖ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ └ ┴ ┬ ├ ┊╱ ╲ ╳ ¯ – — ≡ ჻ ░ ▒ ▓ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ █ ▌ ▐ ▀ ▄ ◠ ◡ ╭ ╮ ╯ ╰ │ ┤ ╡ ╢ ╖ ╕ ╣ ║ ╝ ╜ ╞ ╟ ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ═ { 。 ^ ◕ ‿ ◕ ^ 。 } ( ◕ ^ ^ ◕ ) ✖ ✗ ✘ ♒ ♬ ✄ ✂ ✆ ✉ ✦ ✧ ♱ ♰ ♂ ♀☿ ❤ ❥ ❦❧ ™ ® © ♡ ♦ ♢ ♔ ♕ ♚ ♛ ★ ☆ ✮ ✯ ☄ ☾ ☽ ☼ ☀ ☁ ☂ ☃ ☻ ☺ ☹ ☮ ۞ ۩ ε ї з ☎ ☏ ¢ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ✍ ✌ ☢ ☣ ☠ ☮ ☯ ♠ ♤ ♣ ♧ ♥ ♨ ๑ ❀ ✿ ψ ♆ ☪ ☭ ♪ ♩ ♫ ʊ ϟ ღ ツ 回 ₪ 卐 © ® ¿ ¡ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ℅ № ⇨ ❝ ❞ ℃ ◠ ◡ ╭ ╮╯╰ ★ ☆ ⊙ ¤ ㊣ ★ ☆ ♀ ◆ ◇ ™ ║ ▼ ╒ ▲ ◣ ◢ ◥ ▼ △ ▽ ⊿ ◤ ◥ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅ ▆ ▇ █ █ ■ ▓ 回 □ 〓 ≡☌ ╝╚╔╗╬ ═╓╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛┳⊥ ﹃﹄┌ ┐└┘∟「 」↑↓→ ←↘↙♀ ♂┇┅﹉﹊ ﹍﹎╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵∴‖ ︱︳︴﹏ ﹋﹌♂♀ ♥♡☜☞☎ ☏⊙◎☺☻ ►◄▧▨ ♨◐◑↔↕ ▪▫☼♦▀ ▄█▌▐ ░▒▬♦◊ ◦ ☼ ♠ ♣ ▣ ▤▥▦▩ ぃ◘◙◈♫ ♬♪♩♭♪ の☆→あ £❤。◕‿ ◕。✎✟ஐ ≈๑۩ ۩.. ..۩۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲❈➹ ~.~◕ ‿-。☀☂☁ 【】┱┲❣ ✚✪✣ ✤✥ ✦❉ ❥❦❧❃ ❂❁❀✄☪ ☣☢☠☭♈ ➸✓✔✕ ✖㊚㊛ *.:。 ✿*゚‘゚・ ⊙¤㊣★☆ ♀◆◇ ◣◢◥▲△▽⊿◤ ◥▆▇ ██■▓ 回□〓≡╝ ╚╔╗ ╬═╓╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛ ┳⊥﹃﹄ ┌┐└┘∟ 「」↑↓ → ← ↘ ↙♀♂┇┅﹉ ﹊﹍﹎ ╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵ ∴‖ ︱︳ ︴﹏﹋﹌ ♂♀♥♡☜ ☞☎☏⊙ ◎☺☻►◄ ▧▨♨◐◑ ↔↕▪▫ ☼♦▀▄█ ▌▐░▒▬ ♦◊◦☼ ♠♣▣▤▥ ▦▩ぃ◘◙ ◈♫♬♪ ♩♭♪の☆ →あ£❤。 ◕‿◕。 ✎✟ஐ≈ ๑۩۩.. ..۩ ✉ ✍ ✎ ✏ ✐๑✲❈ ➹ ~.~◕‿-。 ☀☂☁【】 ┱┲❣✚ ✪✣✤✥ ✦❉❥❦ ❧❃❂❁❀ ✄☪☣☢☠ ☭♈➸✓✔✕✖㊚ ㊛♧♤♧♡♬♪*.:。✿*゚ ‘゚・ ◊♥╠═╝▫■๑»«¶ஐ©† εïз♪ღ♣ ♠•± °•ิ.•ஐ இ * × ○ ▫ ✑ ✒ ⌨ ۩ ๑ ๑۩ ۞ ۩ ┭┮┯♂ • ♀ ◊ © ¤ ▲ ↔ ™ ® ☎ ε ї з ♨ ☏ ☆ ★ ▽ △ ▲ ∵ ∴ ∷ # ♂ ♀ ♥ ♠ ♣ ☹ ☺ ☻┌ ┍┎ ┏ ┐ ┑┓ ♭♫♪ﻬஐღ ↔↕↘••● ¤╬﹌▽☜♥☞ ♬✞♥♕☯☭☠☃ ─ ━ │ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ≨ ≩╨╩ ╪ ╫ ╬╏═≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌ ≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒ ≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛ ≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡≢ ≣ ≤ ≥ ≦≧␛ ␡ ␚ ␟ ␘ ␠ ␤ ␋ ␌ ␍ ␎ ␏ ␐ ␑ ␒ ␓ ␔ ␕ ␖ ␗ ␙ ␜ ␝ ␞╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛╡ ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁ ╂ ╃ ╓ ╔ ╕ ╖ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ‟ †‡•‣▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏ ▐ ░ ▒ ▓ ▔ ▕ ■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭▮▯╭ ◞ ◟ ◠ ◡ ◢ ◣ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♝ ♞ ♟ ♠ ♡ ♢ ♣ ☔ ☕ ☖ ☗ ☘ ☙ ☊ ☋ ☌ ☍ ☎ ☏☐ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻ ╼ ╽ ╾ ╿ ▰ ▱ ◆ ◇ ◈ ◉ ◊ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◤ ◥ ◦ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ◬ ◭ ◮ ◯◽ ◾ ◿ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☑ ☒ ☓ ♅ ♆ ♇♜ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡⇢⇣☟ ☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽ ☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ℕ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ♰ ♱ ´ ῾ ‐ ‑ ‒ – — ― ‖ ‗ ‘ ’ ‚ ‛ “ ” „ ℋ ℌ ℍ ℎ ℏ ℐ ℑ ℒ ℓ ℔․ ‥ … ‧ ‰ ‱ ′ ″ ‴ ‵ ‶ ‷ ‸ ‹ › ※ ‼ ‽ ‾ ‿ ⁀ ⁁ ⁂ ⁃ ⁄ ⁅ ⁆ ⁑ ⁞ ₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥ ₦ ₧ ₨ ₩ ₪ ₫ € ₭₮ ₯ ℀ ℁ ℂ ℃ ℄ ℅ ℆ ℇ ℈ ℉ ℊ № ℗ ℘ ℙ ℚ ℛ ℜ ℝ ℞ ℟ ℠ ℡ ™ ℣ ℤ ℥ Ω ℧ ℨ ℩ K Å ℬ ℭ ℮ ℯℰ ℱ Ⅎ ℳ ℴ ℵ ℶ ℷ ℸ ⅍ ⅎ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ⅟ ⇍ ⇎ ≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿ ⊀ ∏ ∐ ∑ −∓⁰ ⁱ ⁲ ⁳ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼ ⇽ ∔ ↶ₐ ₑ ₒ ₓ ₔⅠ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ ⅺ ⅻ ⅼ ⅽ ⅾ ⅿ ╢ ↵ ↷← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳↴ £ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ∽∾⊣ ⊤⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯ ⇰ ⇱ ⇲ ⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇾ ⇿ ∀ ∁ ∂ ∃ ∄ ∅ ∆ ∇ ∈ ∉ ∊ ∋ ∌ ∍ ∎ ◙ ▤▥▦▧▨ ▩ ♤ ♧♡∕ ∖ ∗ ∘ ∙ √ ∛ ∜ ∝ ∞ ∟ ∠ ∡ ∢ ∣ ∤ ∥ ∦ ∧ ∨ ∩ ∪ ∫ ∬ ∭ ∮ ∯ ∰ ∱ ∲ ∳ ∴ ∵ ∶ ∷ ∸ ∹ ∺ ∻ ∼ ∿ ≀ ≁ ≪ ≫ ≬ ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≷ ≸ ≹ ⁇ ⁈ ⁉ ‼ ‽ ⁇ ⁈ ⁉ ‼ ‽ ™ © ®⍘ ⍙ ♬ ♭ ♮ ♯♰♱⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈ ⊉ ⊊ ⊋ ⊌ ⊍ ⊎ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ⊓ ⊔ ⊕ ⊖ ⊗ ⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢⊥⌕⌖ ⊦ ⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵ ⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓⋟ ⋠ ⋡ ⋢ ⋣ ⌓⌔⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄ ⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍ ⋎ ⋏ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓ ⋔ ⋕ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ♤ ♥♦♧♨ ⋤ ⋥ ⋦ ⋧ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ◐ ◑ ☢ ⊗ ⊙ ◘❃ ❂ ○ ◎ ● ◯ ◕ ◔ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ♩ ♪ ♫ ♜ ♝⋭ ⋮ ⋯ ⋰ ⋱ ⋲ ⋳ ⋴ ⋵ ⋶ ⋷ ⋸ ⋹ ⋺ ⋻ ⋼ ⋽ ⋾ ⋿ ⌀ ⌁ ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ⌈ ⌉ ⌊ ⌋ ⌌ ⌍– ぱ ⌎ ⌐ ⌑⌒♔ ♕ ⌗ ⌘ ⌙ ⌚ ⌛ ⌜ ░ ▒ ▓ ▔ ▕ ª ↀ ↁ ↂ Ↄ ↄ ↅ⍚ ␋ ␢ ␣ ─ ━ │ ┃ ⌾ ⌿ ⍀ ⍁♞ ♟ ♠ ♡ ♢♣⌝ ⌞ ⌟ ⌠ ⌡ ⌢ ⌣ ⌤ ⌥ ⌦ ⌧ ⌨ 〈 〉 ⌫ ⌬ ⌭ ⌮ ⌯ ⌰ ⌱ ⌲ ⌳ ⌴ ⌵ ⌶ ⌷ ⌸ ⌹ ⌺ ⌻ ⌼ ⌽ ⍂ ⍃ ⍄ ⍅ ⍆ ⍇ ⍈ ⍉ ⍊ ⍋ ⍌ ⍍ ⍎ ⍏ ⍐ ⍑ ⍒ ⍓ ⍔ ⍕ ⍖ ⍗ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♖ ♗ ♘ ♙♚♛頹 – 衙 – 浳 – 浤 – 搰 – 煤 – 洳 – 橱 – 橱 – 煪 – ㍱ – 煱 – 둻 – 睤 – ㌹ – 楤 – ぱ – - 椹– 畱 – 煵 – 田 – つ – 煵 – 엌 – 嫠 – 쯦 – 案 – 迎 – 是 – 從 – 事 – 網 – 頁 – 設 – 計 – 簡